Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dietetyka.
 • Ostatnia zmiana 14.02.2024 przez I Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Dializ

  Dietetyka

  Studenci są zobowiązani do zapoznania z regulaminem dydaktycznym Kliniki dostęponym na stronie internetowej i w  Klinice

   

   

  Wykładyw I Klinice Nefrologii będą prowadzone online na platformie Blackboard. Ćwiczenia i seminaria odbywać się będą stacjonarnie.

   

  Ćwiczenia- dr Joanna Szczykowska, dr Żaneta Jankowska

  Seminaria - dr Joanna Szczykowska, dr Żaneta Jankowska, dr hab.  Szymon Brzósko (szymon.brzosko@umb.edu.pl)

  Wykłady- dr hab.  Szymon Brzósko (szymon.brzosko@umb.edu.pl)


   Zajęcia z Żywienia w chorobach nerek odbywają się w I Klinice Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ UMB w semestrze letnim.

   Szatnia studencka znajduje się na piętrze -1 w budynku Kliniki (blok B), klucz należy wziąć z punktu pielęgniarskiego. Na zajęciach obowiązuje zmiana obuwia, odzież ochronna oraz maska chirurgiczna/FFP.

   Na ćwiczenia obowiązuje przygotowanie z aktualnego materiału. Kurs kończy się egzaminem testowym.

   Uzupełniające materiały edukacyjne znajdują się na dole strony.


   UWAGA EGZAMIN KOŃCOWY

   Egzamin odbędzie się  o godzinie  w  w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu ul .Szpitalna 37.

   Test będzie składał sie z 30 pytań i trwał 45minut. Prosze o zabranie dowodów tożsamości i zgłoszenie się o godzinie .


    

   WYKŁADY - Blackboard- nazwa kursu- 

   Wtorki 17:00-18:30 dr hab. Szymon Brzósko, od 22.02.2022

    

   1.  Funkcje i choroby nerek.

   2.  Ostre uszkodzenie nerek.

   3.  Kłębuszkowe zapalenie nerek

   4. Nefropatie śródmiąższowe (w tym ZUM)

   5. Przewlekła choroba nerek.

   6.  Leczenie nerkozastępcze.

   7.  Żywienie w rożnych okresach przewlekłej choroby nerek.

   8.  Składniki odżywcze i ich rola u chorych z niewydolnością nerek.

   9.  Ocena stanu odżywienia chorych z niewydolnością nerek.

   10.  Żywienie u chorych z ostrym uszkodzeniem nerek.

   11. Pacjent po przeszczepieniu nerki (temat realizowany na wykładzie 6 i 7).

    

   Łącznie 10 wykładów

    


    

   SEMINARIA- STACJONARNIE- sala wykładowa, budynek A ul Żurawia 14,

   czwartki godzina 14:30-16:00- dwa tematy seminaryjne na jednym spotkaniu- tematyka tożsama z tematami ćwiczeń podanymi poniżej- od 7.03 , łącznie 10 seminariów- czyli 5 kolejnych czwartków

    

   1. Przewlekła choroba nerek - zasady leczenia dietetycznego. 7.03- Szymon Brzósko

    

   2. Ostre uszkodzenie nerek. Żywienie w ostrym uszkodzeniu nerek.  7.03- Żaneta Jankowska

    

   3. Hemodializoterapia - podstawy fizjologii dializy pozaustrojowej, rodzaje technik, aspekty dostępu naczyniowego, powikłania hemodializoterapii. Zaburzenia stanu odżywienia u pacjentów hemodializowanych.  14.03- Żaneta Jankowska

    

   4. Dializa otrzewnowa - zasady i techniki dializy wewnątrzustrojowej. 14.03 - Żaneta Jankowska

    

   5. Zespół nerczycowy - patofizjologia, diagnostyka, terapia. Żywienie chorego z zespołem nerczycowym.  21.03 -Żaneta Jankowska

    

   6. Ogólne zasady leczenia dietetycznego chorych na DM t 1 i 2. Nefropatia cukrzycowa.  21.03- Żaneta Jankowska

    

   7. Podstawy transplantacji nerki.  11.04- Joanna Szczykowska

    

   8. Żywienie w kamicy moczowej. 11.04 Joanna Szczykowska

    

   9. Zbieranie wywiadu żywieniowego u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. 18.04- Joanna Szczykowska

    

   10. Opracowywanie jadłospisu w poszczególnych chorobach nerek. 18.04- Joanna Szczykowska

    

    

    

   ĆWICZENIA

   Grupa 1  25.03 14:30-18:15

   Grupy 2 i 3   8.04 14:30-18:15

    

   1. Przewlekła choroba nerek - zasady leczenia dietetycznego 

   Ćwiczenia: prezentacja przypadków, omówienie wskazań, przeciwwskazań i powikłań biopsji nerki, prezentacja i omówienie laboratoryjnych badan diagnostycznych

    

   2. Ostre uszkodzenie nerek. Żywienie w ostrym uszkodzeniu nerek 

   Ćwiczenia: Prezentacja przypadków.

    

   3. Hemodializoterapia - podstawy fizjologii dializy pozaustrojowej, rodzaje technik, aspekty dostępu naczyniowego, powikłania hemodializoterapii. Zaburzenia stanu odżywienia u pacjentów hemodializowanych 

                Ćwiczenia: wizyta w Ośrodku Dializ - zapoznanie z zasadami funkcjonowania Stacji Dializ

    

   4. Dializa otrzewnowa - zasady i techniki dializy wewnątrzustrojowej  

                 Ćwiczenia: wizyta w Ośrodku Dializ Otrzewnowych, zapoznanie z technikami dializ otrzewnowych, prezentacja przypadków

    

   5. Zespół nerczycowy - patofizjologia, diagnostyka, terapia. Żywienie chorego z zespołem nerczycowym 

   Ćwiczenia: prezentacja przypadków kłębuszkowego zapalenia nerek, amyloidozy, paraproteinemii, chorób układowych

    

   6. Ogólne zasady leczenia dietetycznego chorych na DM t 1 i 2. Nefropatia cukrzycowa

   Ćwiczenia: prezentacja przypadków nefropatii cukrzycowej.

    

   7. Podstawy transplantacji nerki 

                 Ćwiczenia: omówienie zasad kwalifikacji do przeszczepu, przebiegu typowaniai leczenia immunosupresyjnego; prezentacja przypadków

    

   8. Żywienie w kamicy moczowej 

                 Ćwiczenia: omówienie obrazu klinicznego choroby i postępowania dietetycznego

    

    

   9. Zbieranie wywiadu żywieniowego u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. 

    

   10. Opracowywanie jadłospisu w poszczególnych chorobach nerek. 

    

    

    
    
    
   Literatura:
   M. Myśliwiec : "Choroby nerek” pod redakcją naukową M. Myśliwiec PZWL Warszawa 2008
   H. Ciborowska, Anna Rudnicka: „Żywienie zdrowego i chorego człowieka” PZWL Warszawa 2009
    
    
    

   MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

   1. Algorym żywieniowy w PChN 3-5 

   2. Zalecenia żywieniowe w PChN

   3. Posiłki podczas hemodializy.