Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Staże.
 • Staże.
 • Ostatnia zmiana 25.01.2022 przez Dział Projektów Pomocowych

  Staże

   

  WYNIKI REKRUTACJI - STAŻE 20/21

   

  Rekrutacja na staże zagraniczne i krajowe w roku akademickim 2020/21

  dla studentów Wydziału Lekarskiego

   

  Jaki jest termin rekrutacji?

  Rekrutacja trwa od 18.01.2021 do 05.02.2021

   

  Kto może aplikować?

  Studenci piątego roku kierunku lekarskiego WL UMB.

   

  Dlaczego warto?

  Staże skierowane są do przyszłych lekarzy, dla których możliwość nabycia doświadczenia, zwłaszcza klinicznego, w zakresie pracy w polskim i międzynarodowym środowisku jest niezwykle istotna. Realizacja staży zagranicznych pozwoli na zapoznanie studentów z systemem organizacji obowiązującym w krajach UE/EOG oraz zdobycie doświadczenia we współpracy z międzynarodowymi zespołami badawczymi.

   

  Ile jest dostępnych miejsc?

  W bieżącym roku akademickim 2020/2021 w ramach II edycji programu stażowego w Projekcie będzie możliwość odbycia indywidualnych miesięcznych staży:

  • Staże krajowe: 31 miejsc
  • Staże zagraniczne: 52 miejsca

   

  Co jeśli wyjazdy zagraniczne nie będą możliwe?

  W przypadku braku możliwości realizacji staży zagranicznych, studenci będą mieli możliwość odbycia stażu krajowego pod warunkiem samodzielnego znalezienia krajowej Instytucji Przyjmującej, w której będą realizowali staż, podpisania z nią umowy trójstronnej i dopełnienia wszystkich innych pozostałych formalności dot. stażu krajowego.

   

  Gdzie mogę odbyć staż?

  Miejsce odbywania stażu może być wybrane przez studenta w dowolnej instytucji w Polsce lub w kraju europejskim (tylko UE/EOG).

  PAMIĘTAJ! Student samodzielnie znajduje instytucję, w której chciałby odbyć staż zarówno w Polsce jak i w Europie. Dlatego jeżeli jesteś zainteresowany, już czas zacząć poszukiwać miejsca odbywania stażu.

   

  Co zostanie mi sfinansowane?

  W ramach projektu stażysta otrzyma dofinansowanie na dojazd, wynagrodzenie stażysty, koszty zakwaterowania, koszty utrzymania, koszty biletów komunikacji miejscowej.

   

  Co powinienem przeczytać zanim wypełnię formularz?

  Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie oraz dokumentami „krok po kroku” oraz „system punktowy” dostępnymi w linkach poniżej, w których dostępne są wszystkie szczegółowe informacje nt. kryteriów oceny, procesu rekrutacji, spraw organizacyjnych niezbędnych do wykonania w celu realizacji staży, a także zasad ich finansowania i rozliczania.

   

  Gdzie znajdę formularz rekrutacyjny?

  Formularz rekrutacyjny jest dostępny poniżej pod linkiem „Dokumenty do pobrania”.

   

  Gdzie mogę złożyć formularz rekrutacyjny?

  Formularz rekrutacyjny wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UMB (na półce Działu Projektów Pomocowych), ul. Kilińskiego 1, lewe skrzydło Pałacu Branickich, lub włożyć do skrzynki na dokumenty umieszczonej w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (I piętro), ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich w godzinach 7:30-15:30.

   

  Z kim mogę się skontaktować w sprawie staży?

  • W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Dziekanatem WL: Adam Trusewicz, tel. 85 748 54 91, e-mail: staze@umb.edu.pl.
  • W sprawach procesu rekrutacji prosimy o kontakt z Działem Projektów Pomocowych: Karolina Cylwik, tel. 85 686 51 77

   

   


  Realizacja staży krajowych w ramach realizowanego Projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”

   

  Podczas minionej przerwy wakacyjnej, tj. od. 01.07 do 30.09.2020 r. 34 studentów V roku Wydziału Lekarskiego odbyło staże krajowe w ramach realizowanego Projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  Czytaj więcej ...

   


   

    

    

   POWRÓT

   POWROT DO STRONY GŁÓWNEJ