• 17.02.2022 Zakład Farmacji Klinicznej

  Podręczniki

  LITERATURA PODSTAWOWA:

   

  1. Jaehde U., Radziwill R., Kloft Ch.: Farmacja kliniczna, MedPharm Polska, Wrocław 2013
  2. Schäfer C., Liekweg A., Eisert A. Farmakoterapia w geriatrii. MedPharm, 2017
  3. Maciejczyk A., Kruk M.: Bezpieczeństwo farmakoterapii. Podręcznik pharmacovigilance. Medipage, 2017

    

   

  LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

  1. Wieczorowska-Tobis K., Grześkowiak E., Jóźwiak A. Farmakoterapia geriatryczna. Wydawnictwo Akademia Medycyny, Warszawa 2008.
  2. Brodniewicz T. Badania kliniczne. Wydawnictwo CeDeWu, 2016
  3. Friese K., Mörike K., Neumann G., Windorfer A. Leki w ciąży i laktacji. MedPharm, 2010
  4. Jachowicz R.: Farmacja Praktyczna. PZWL, Warszawa, 2016
  5. Berezińska M., Wiktorowska-Owczarek A., Farmakologia w zadaniach. Farmakologia ogólna i kliniczna, Warszawa, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.
  6. Tymiński R., Woroń J., Niekorzystne interakcje leków. Aspekty kliniczne i prawne, Warszawa, Medical Tribune Polska, 2020.
  7. Hinneburg I., Niepożądane działania leków, red. wyd. pol. A. Wiela-Hojeńska, E. Jaźwińska-Tarnawska, Wrocław, MedPharm, 2019.
   Internetowe bazy danych z zakresu farmakologii i farmakoterapii leków:

   

  - http://www.merck.com/mmpe/sec20.html

  - http://www.pharmacology2000.com/learning2.htm

  - http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB

  - http://www.mp.pl

  - http://www.terapia.com.pl

        - http://www.guideline.gov

  •  

  •