• 21.09.2020 Zakład Chemii Organicznej

    Sylabus

     

    SYLABUS – KOSMETOLOGIA (studia I stopnia) – Zajęcia fakultatywne – "Składniki kosmetyków fakty i mity"