• 20.05.2020 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  Studia doktoranckie

  Zakład prowadzi zajęcia dla Studentów międzynarodowych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych

  kontakt dr n. farm. Marta Baranowska-Kuczko (pok. 216, 239).

   

  OGŁOSZENIE

  W celu zaliczenia zajęć BADANIA RECEPTOROWE NA IZOLOWANYCH NARZĄDACH konieczne jest:

  1. zapoznanie się z częścią teoretyczną dotyczącą badań receptorowych na izolowanych narządach (link) - hasło jak do materiałów podane w mailu

  2. obejrzenie filmów demonstrujących doświadczenia (linki końcu prezentacji)

  3. zapoznania się z załączonymi artykułami naukowymi - Baranowska - Kuczko i wsp., 2020 (link) i Weresa i wsp., 2019 (link)

  4. uzupełnienie i przesłanie zadań związanych z powyższą tematyką - zadania  (link).

   

  Zadania należy przesłać w formie elektronicznej (dokument Word) na adres patofiz_kosm@umb.edu.pl (nie nastapiła pomyłka - proszę przesłać na podany adres skrzynki mailowej kosmetologii) do dnia 29.05.2020r.

  Proszę w tytule wiadomości e-mail oraz w nazwie przesłanego pliku (na poczatku nazwy) podać: studia doktoranckie_nazwisko i imię_nr indeksu_badania receptorowe
  np. Studia doktoranckie_Kowalski Jan_88989_badania receptorowe

   

   

  Aktualny sylabus dla II roku Międzynarodowych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych (Badania receptorowe na izolowanych narządach) znajduje się na stronie - https://www.umb.edu.pl/s,17846/Program_studiow