• Ostatnia zmiana 02.10.2020 przez Zakład Analizy i Bioanalizy Leków

  Pracownicy

   

  KIEROWNIK:

  • prof. dr hab. n. farm. Wojciech Miltyk

      e-mail: wojciech.miltyk@umb.edu.pl

      tel. +48 85 748 58 45

      fax: +48 85 748 58 65

   

  PRACOWNICY:

  • dr n. farm. Katarzyna Bielawska

      e-mail: katarzyna.bielawska@umb.edu.pl

      tel. +48 85 748 56 36

   

  • dr n. chem. Justyna Czyrko-Horczak

      e-mail: justyna.czyrko-horczak@umb.edu.pl

      tel. +48 85 748 57 35

   

  • dr n. farm. Elżbieta Milewska

  e-mail: elzbieta.milewska@umb.edu.pl

  tel. +48 85 748 56 35

   

  • mgr Agnieszka Kuzia

  e-mail: agnieszka.kuzia@umb.edu.pl

  tel. +48 85 748 56 36

   

  • mgr Estera Organek

  e-mail: estera.organek@umb.edu.pl

  tel. +48 85 748 56 37

   

  • mgr Magdalena Sawicka

  e-mail: magdalena.sawicka@umb.edu.pl

  tel. +48 85 748 56 37

   

  • mgr inż. Emilia Kozik

      tel. +48 85 748 56 36

      

  DOKTORANCI:

  • mgr Magdalena Misiura

      e-mail: magdalena.misiura@umb.edu.pl

      tel. +48 85 748 57 35

   

  • mgr Alireza Tafazoli

      e-mail: alireza.tafazoli@umb.edu.pl

      tel. +48 85 748 57 35