• Ostatnia zmiana 27.01.2022 przez Zakład Analizy i Bioanalizy Leków

  Pracownicy

   

  KIEROWNIK:

  • prof. dr hab. n. farm. Wojciech Miltyk

      e-mail: wojciech.miltyk@umb.edu.pl

      tel. +48 85 748 58 45

      fax: +48 85 748 58 65

   

  PRACOWNICY:

  • dr n. farm. Katarzyna Bielawska

      e-mail: katarzyna.bielawska@umb.edu.pl

      tel. +48 85 748 56 36

   

  • dr n. farm. Elżbieta Milewska

  e-mail: elzbieta.milewska@umb.edu.pl

  tel. +48 85 748 56 35

   

  • dr n. farm. Wioleta Omeljaniuk

  e-mail: wioleta.omeljaniuk@umb.edu.pl

  tel. +48 85 748 56 37

   

  • mgr Magdalena Sawicka

  e-mail: magdalena.sawicka@umb.edu.pl

  tel. +48 85 748 56 37

   

  • mgr Agnieszka Kuzia

  e-mail: agnieszka.kuzia@umb.edu.pl

  tel. +48 85 748 56 36

   

  • mgr inż. Emilia Kozik

      tel. +48 85 748 56 36

      

  DOKTORANCI:

  • mgr Magdalena Nizioł

      e-mail: magdalena.niziol@umb.edu.pl

      tel. +48 85 748 57 35

   

  • mgr Alireza Tafazoli

      e-mail: alireza.tafazoli@umb.edu.pl

      tel. +48 85 748 57 35