• Ostatnia zmiana 12.11.2019 przez Zakład Analizy i Bioanalizy Leków

  Realizowane projekty

   

  Projekty realizowane w Zakładzie Analizy i Bioanalizy Leków:

   

  Projekty finansowanie ze środków NCN:

  • „Identyfikacja mechanizmu przeciwnowotworowego działania metforminy, jako eksperymentalny kierunek doskonalenia farmakoterapii raka”. Kierownik projektu: prof. dr hab Jerzy Pałka
  • „Prolidaza jako czynnik pobudzający gojenie ran w eksperymentalnych modelach komórek skóry”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Miltyk
  • „Ocena prozdrowotnych właściwości homogenatu czerwiu trutowego pszczoły miodnej”. Kierownik projektu: mgr Róża Sawczuk
  • „Wielopłaszczyznowa analiza profili metabolomicznych surowicy i moczu szczurów jako podejście do zrozumienia mechanizmu eradykacji biofilmu tworzonego przez szczep bakterii Klebsiella pneumoniae przy udziale sieci większej (omentum majus)”. Kierownik projektu: mgr Joanna Teul; Opiekun naukowy: prof. dr hab. Wojciech Miltyk

   

  Projekty finansowanie ze środków statutowych UMB:

  • „Oksydaza prolinowa jako punkt uchwytu chemoprewencyjnego działania celekoksibu”.  Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Miltyk
  • „Analiza profili metabolicznych pacjentów z hiperkalciurią z wykorzystaniem metod chromatograficznych sprzężonych ze spektrometrią mas (GC-MS i LC-MS) i magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR)”. Kierownik projektu: mgr Joanna Teul
  • „Ocena wpływu donorów tlenku węgla na metabolizm kolagenu”. Kierownik projektu: mgr Urszula Czyżewska