• Ostatnia zmiana 12.11.2019 przez Zakład Analizy i Bioanalizy Leków

  Zaplecze Aparaturowe

   

  Jednostka dysponuje wysokiej klasy aparaturą do technik rozdzielczych,  identyfikacji substancji różnego pochodzenia, analizy widm UV-VIS oraz IR, analizy termicznej, hodowli komórkowych,  analiz immunoenzymatycznych oraz typowe wyposażenie laboratorium analitycznego.

   

  Techniki rozdzielcze:

  HPLC-DAD: Chromatografy cieczowe z  z detektorami diodowymi pracującymi w zakresie UV-VIS

  HPLC-FLD: Chromatografy cieczowe  z detektorami fluorescencji.

  LC-MS (QTOF): Chromatograf cieczowy z kwadrupolowym analizatorem czasu przelotu jonów.

  GC-MS: Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas typu pojedynczy kwadrupol.

  GC-FID: Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym.

   

  Analiza spektralna:

  UV-VIS: Spektrofotometry UV-VIS.

  IR: Spektrofotometr pracujący w zakresie podczerwieni - przystawka do pomiarów transmisyjnych (metoda tabletki z KBr) oraz przystawka ATR (metoda pomiaru całkowitego wewnętrznego odbicia).

  ASA: Spektrometr absorpcji atomowej z przystawką do generowania wodorków.

  ICP-OES: Spektrometr optycznej emisji w plazmie wzbudzonej indukcyjnie.

   

  Analiza termiczna:

  DSC: Różnicowy kalorymetr skaningowy.

  TG: Termograwimetr.

   

  Hodowle komórkowe:

  Loża do hodowli komórkowych.

  Inkubator CO2.

  Aparaty do elektroforezy żelowej oraz analizy Western immuno-blott.

  ELISA: Czytnik mikropłytek.

   

  Programy do analizy statystycznej i metabolomiki:

  SIMCA 12P+.

  MatLab.

  Mass Hunter.

  Mass Profiler Professional.

  Pathway Analysis.