• Ostatnia zmiana 04.10.2021 przez Zakład Analizy i Bioanalizy Leków

  Nauka

   

  Działaność naukowo-badawcza

   

  • analiza leków metodami instrumentalnymi zalecanymi przez farmakopeę
  • hormonalna i farmakologiczna regulacja metabolizmu kolagenu
  • metabolomika - badanie profili metabolicznych płynów biologicznych pod kątem poszukiwania nowych biomarkerów o znaczeniu diagnostycznym i prognostycznym

   

   

  Stosowane techniki badawcze

   

  • wysokosprawna chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas (HPLC-Q-TOF)
  • wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją UV-VIS i fluorescencją (HPLC-DAD, HPLC-FLD)
  • chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC-MS)
  • chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
  • spektroskopia w podczerwieni (IR)
  • spektrofluorymetria
  • spektroskopia UV/Vis
  • atomowa spektrometria absorpcyjna (ASA)
  • atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej (ICP-OES)
  • różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC)
  • testy immunoenzymatyczne (ELISA)
  • hodowle komórkowe
  • western – immunoblot