• Ostatnia zmiana 12.11.2019 przez Zakład Analizy i Bioanalizy Leków

  Prace magisterskie

   

  Pace magisterskie relizowane w Zakładzie Analizy i Bioanalizy Leków..

   

  Kierunek Farmacja; promotor: prof. dr hab. Wojciech Mityk:

   

  1. Ocena wpływu niklu na aktywność i ekspresję metaloproteaz hodowli fibroblastów skóry ludzkiej,  2004
  2. Ocena wpływu tlenku azotu na aktywność i ekspresję prolidazy w hodowli fibroblastów skóry ludzkiej, 2005
  3. Ocena wpływu tlenku azotu na ekspresję i aktywność, 2005
  4. Ocena ekspresji receptorów benzodiazepinowych (TBR) w makrofagach, 2006
  5. Ocena wpływu kamptotecyny na biosyntezę  kolagenu w fibroblastach, 2006
  6. Ocena wpływu niklu na biosyntezę kolagenu w hodowli komórek CHO, 2007
  7. Ocena wpływu kaptoprilu na biosyntezę kolagenu w hodowli komórek CHO, 2007
  8. Ocena ekspresji i aktywności prolidazy w hodowli fibroblastów skóry ludzkiej poddanych działaniu kamptotecyny, 2008
  9. Ocena ekspresji NF-kbeta w fibroblastach skóry ludzkiej poddanych działaniu kamptotecyny, 2008
  10. Ocena wpływu warunków przechowywania wybranych leków na ich trwałość metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej, 2009
  11. Ocena trwałości  preparatu Undestor w zależności od sposobu przechowywania metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej, 2009
  12. Ocena trwałości  tabletek z dodatkiem Kollidonu  metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej, 2010
  13. Opracowanie biblioteki termogramów leków zawierających inhibitory konwertazy z zastosowaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej, 2010
  14. Ocena wpływu chlorodiazepamu na biosyntezę kolagenu w  fibroblastach skóry ludzkiej poddanych działaniu interleukiny I , 2011
  15. Ocena wpływu donorów tlenku węgla  na biosyntezę kolagenu w  fibroblastach skóry ludzkiej, 2012
  16. Ocena interakcji w fazie stałej w tabletkach szybko rozpadających się zawierających loratydynę, 2013
  17. Ocena wpływu kwasu kynureinowego na metabolizm kolagenu w hodowli komórek raka okrężnicy DLD-1, 2014
  18. Ocena wpływu selektywnego inhibitora cykoloksygenazy-2 na metabolizm kolagenu w hodowli komórek raka okrężnicy DLD-1, 2014
  19. Ocena wpływu kwasu acetylosalicylowego na ekspresję oksydazy prolinowej w komórkach raka okrężnicy DLD-1, 2015
  20. Ocena wpływu kwasu acetylosalicylowego na ekspresję czynnika NF-kB w hodowli fibroblastów skóry ludzkiej, 2015
  21. Ocena możliwości zastosowania analizy termicznej do identyfikacji leków zafałszowanych, 2017

  22. Ocena jakości mini tabletek z hydrokortyzonem w dawkach pediatrycznych metodami analizy termicznej, 2017

  23. Wpływ wybranych ekstraktów z ziela pięciornika wyprostowanego (Potentilla recta) na przeżywalność komórek raka płaskonabłonkowego języka (SCC), 2018 

   

  Kierunek Kosmetologia; promotor: prof. dr hab. Wojciech Mityk:

   

  1. Ocena wpływu wybranych pochodnych kemferolu na metabolizm kolagenu w hodowli fibroblastów skóry ludzkiej, 2015
  2. Ocena jakości pomadek metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej, 2018