Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram zajeć.
  • Ostatnia zmiana 20.02.2023 przez Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

    Harmonogram zajeć

    Diagnostyka i leczenie w chorobach wewnętrznych - zajęcia w Klinikach Internistycznych zgodnie z harmonogramem w godzinach 8.00-11.00

     

    W ramach ćwiczeń, każda grupa będzie miała jedne zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej (ul. Szpitalna 30). O terminie symulacji grupy zostaną poinformowane przez swoich asystentów. W Centrum Symulacji Medycznej należy mieć strój medyczny lub fatruch, obuwie na zmianę obuwie na zmianę oraz stetoskop. Obecność na zajęciach z symulacji medycznych jest obowiązkowa. Nieobecność nieusprawiedliwiona skutkuje niezaliczeniem bloku.