Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. EU4HEALTH.
 • Ostatnia zmiana 07.07.2021 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  EU4HEALTH

  Program UE dla zdrowia, EU4Health, to największy unijny pogram zdrowia o budżecie 5,3 mld euro.

  Działania dotyczą czterech kategorii: profilaktyki chorób, gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych, systemów opieki zdrowotnej i technologii cyfrowych z przekrojowym ukierunkowaniem na choroby nowotworowe.

  W ramach 4 celów ogólnych wyznaczono dziesięć celów szczegółowych:

  1. Poprawa i wspieranie zdrowia w Unii
   • profilaktyka chorób i promocja zdrowia
   • międzynarodowe inicjatywy w dziedzinie zdrowia i współpraca międzynarodowa
  2. Zwalczanie transgranicznych zagrożeń dla zdrowia
   • zapobieganie, gotowość i reagowanie na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia
   • uzupełnianie krajowych zapasów podstawowych produktów niezbędnych w sytuacji kryzysowej
   • utworzenie rezerwy personelu medycznego, personelu opieki zdrowotnej i personelu pomocniczego
  3. Poprawa jakości produktów leczniczych, wyrobów medycznych i niezbędnych w sytuacji kryzysowej
   • zapewnienie przystępnych cenowo produktów leczniczych, wyrobów medycznych i niezbędnych w sytuacji kryzysowej
  4. Wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, ich odporności i zasobooszczędności
   • ulepszenie danych dotyczących zdrowia, narzędzi i usług cyfrowych, transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej
   • ulepszenie dostępu do opieki zdrowotnej
   • opracowywanie i wdrażanie przepisów UE w dziedzinie zdrowia oraz podejmowanie decyzji w oparciu o dowody
   • zintegrowane działania krajowych systemów opieki zdrowotnej

   

  EU4Health ma na celu utworzenie Europejskiej Unii Zdrowotnej dzięki inwestycjom w pilne priorytety w dziedzinie zdrowia, takie jak:

   

  UE zamierza przyspieszyć prace nad pilnymi priorytetami w dziedzinie zdrowia (cyfryzacja, zmniejszenie liczby zakażeń opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz poprawa wskaźnika szczepień), dalej rozwijać udane inicjatywy (europejskie sieci referencyjne ds. chorób rzadkich) oraz kontynuować współpracę międzynarodową w zakresie globalnych zagrożeń i wyzwań.

   

  Opracowano na podstawie oficjalnej strony Komisji Europejckiej ( https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_pl).