Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Program nauczania.
 • Ostatnia zmiana 23.11.2023 przez Zakład Biochemii Lekarskiej

  Program nauczania

   

   

  Kurs biochemii obejmuje 30 godz. wykładów i 70 godz. ćwiczeń laboratoryjnych.

   

   

  SYLABUS - https://www.umb.edu.pl/s,27900/Sylabusy_na_cykl_ksztalcenia_rozpoczynajacy_sie_w_roku_akademickim_2023-2024

  WYKŁADY

  1. Budowa i właściwości peptydów i białek
  2. Enzymologia
  3. Bioenergetyka
  4. Metabolizm cukrów
  5. Metabolizm tłuszczów
  6. Metabolizm białek i aminokwasów
  7. Nukleotydy i kwasy nukleinowe
  8. Biologia molekularna, synteza białka
  9. Barwniki porfirynowe
  10. Metabolizm etanolu
  11. Biochemia tkanek
  12. Transport przez błony biologiczne
  13. Hormony - regulacja metabolizmu
  14. Metabolizm wapnia
  15. Płyny ustrojowe z uwzględnieniem śliny
  16. Biochemiczne podstawy integralności organizmu ludzkiego

  ĆWICZENIA

  1. Aminokwasy i białka
  2. Właściwości białek w roztworach
  3. Białka krwi
  4. Kwasy nukleinowe
  5. Fosfolipidy, steroidy i witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
  6. Enzymy
  7. Enzymy przewodu pokarmowego
  8. Prędkość maksymalna reakcji enzymatycznej i stała Michaelisa
  9. Aktywność enzymatyczna
  10. Obliczenia biochemiczne
  11. Inhibicja kompetycyjna i niekompetycyjna
  12. Aktywność aldolazy fruktozo-1,6-bisfosforanowej
  13. Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu
  14. Azot białkowy, transaminacja aminokwasów
  15. Katalaza
  16. Filtracja żelowa
  17. Glutaminaza
  18. Kolokwia