Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram wsparcia.