Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja - Wsparcie fakultatywne.
 • Ostatnia zmiana 02.02.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rekrutacja - Wsparcie fakultatywne

  Kryteria rekrutacji:


  Kryteria obligatoryjne:

  • posiadanie statusu uczestnika/uczestniczki projektu w zakresie zadania 2/3/4,
  • w przypadku kursu z języka angielskiego - przeprowadzenie testów poziomujących – SJO,

   

  Kryteria dodatkowe:

  • w przypadku większej liczby chętnych będzie liczyła się kolejność zgłoszeń.

   

  Informacje o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostaną przesłane do uczestników/uczestniczek drogą mailową.

   

  POWRÓT