Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wsparcie poza ścieżkami.
 • Ostatnia zmiana 06.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Wsparcie poza ścieżkami

  Dodatkowe wsparcie poza ścieżkami dedykowane jest uczestnikom/czkom projektu, którzy/e zrealizowali/ły ścieżkę obligatoryjną i nabyli/ły wymagane kompetencje w ramach Ścieżki wsparcia BASIC, Ścieżki wsparcia PREMIUM PLUS lub Ścieżki wsparcia PREMIUM. Do dyspozycji uczestników/czek zadania są warsztaty, szkolenia, kursy w zakresie kompetencji dydaktycznych, cyfrowych i merytorycznych, realizowane w formie stacjonarnej i online. W ramach  kompetencji dydaktycznych, oprócz warsztatów przewidziany został również specjalistyczny kurs języka angielskiego, realizowany przez Kadrę Studium Języków Obcych UMB.            

  Uczestnicy/czki Zadania 5. Zindywidualizowane formy wsparcia :

  • Osoby, które uzyskały obligatoryjne kompetencje lub kwalifikacje w ramach zadań 2,3 lub 4.

  szkolenia dydaktyczne szkolenia cyfrowe szkolenia merytoryczne

   rekrutacja dokumenty do pobrania

  POWRÓT