Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka wykładów.
 • Ostatnia zmiana 02.10.2018 przez Klinika Neurologii

  Tematyka wykładów

  Wykłady pielęgniarstwo III rok licencjat sala 1.6 Wydział Nauk o Zdrowiu

   

  05.10.2018- 12:00-15:00 Choroby naczyniowe

   

  12.10.2018 – 12:00-13:00 Zespół zaniedbywania. Zaburzenia mowy i innych wyższych czynności korowych

  13:00-14:00 Bóle głowy

  14:00-15:00 Guzy mózgu i rdzenia

   

  19.10.2018 – 12:00-13:00 – Padaczka

  13:00-14:00 Zaburzenia funkcji poznawczych

  14:00-15:00 – Choroby demielinizacyjne

   

  26.10.2018 – 12:00-13:30 - Choroby układu pozapiramidowego

  13:30-15:00 – Choroby zwyrodnieniowe


  09.11.2018 – 12:00-13:30 – Choroby mięśni

  13:30-15:00 - Choroby obwodowego układu nerwowego

   

   

                                                              TREŚĆ PROGRAMOWA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ:

   

  WYKŁADY- Neurologia

  20 godz.

  1. Anatomia układu nerwowego.

  3

         2. Choroby naczyniowe

  5

         3. Padaczka.

  4

         4. Choroby demielinizacyjne.

  5

         5. Bóle głowy.

   

   

  3

   

  WYKŁADY- Pielęgniarstwo neurologiczne

  30 godz.

  1. Podstawy teoretyczne opieki pielęgniarskiej w neurologii.

  3

  1. Postępowanie z chorym z zaburzeniami wyższych czynności nerwowych.

  2

  1. Przygotowanie pacjenta do badan diagnostycznych stosowanych w rozpoznawaniu schorzeń neurologicznych. Opieka pielęgniarska po badaniu.

  2

  1. Opieka pielęgniarska w chorobach naczyniowych układu nerwowego. Pielęgniarska ocena stanu pacjenta po udarze mózgu – zasady opieki nad chorym w ostrej fazie udaru niedokrwiennego.

  4

  1. Zasady obserwacji i pielęgnowania pacjenta z krwawieniem podpajęczynówkowym w różnych okresach leczenia. Opieka pielęgniarska nad chorym nieprzytomnym

  3

  1. Promocja i prewencja wtórna wobec chorych po udarach mózgowych.

  2

  1. Problemy pielęgnacyjne pacjentów ze Stwardnianiem Rozsianym.

  2

  1. Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą Parkinsona.

  3

         9.Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z miastenią

  2

  1. Postępowanie pielęgnacyjno – lecznicze wobec chorych z zespołami obwodowymi i schorzeniami kręgosłupa.

  3

  ĆWICZENIA

   

   

  SEMINARIA

   

   

  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

  80 godz

  1. Metody zbierania i dokumentowania danych o pacjencie neurologicznym. Proces pielęgnowania chorego w oddziale neurologii. Badania diagnostyczne w chorobach neurologicznych – udział pielęgniarki.

  8

   

  1. Ocena pacjenta po udarze mózgu - zadania pielęgniarki. Zasady opieki nad chorym w ostrej fazie udaru niedokrwiennego.

  8

  1. Problemy pielęgnacyjne pacjentów z krwotokiem podpajęczynówkowym, śródmózgowym i inne okolice mózgu. Aktywność ruchowa chorych po udarze mózgu.

  8

  1. Problemy psychologiczno - pielęgnacyjne pacjentów ze Stwardnianiem Rozsianym.

  8

  1. Opieka nad pacjentem z chorobą Parkinsona.

  8

  1. Edukacyjno – pielęgnacyjna rola pielęgniarki wobec chorego z padaczką.

  8

  1. Zasady pielęgnowania chorych z procesem zapalnym CUN i guzem mózgu.

  8

  1. Postępowanie pielęgnacyjno – lecznicze wobec chorych z zespołami obwodowymi. Problemy pielęgnacyjne chorych z polineuropatią.

  8

  1. Zasady kompleksowej opieki nad chorym z dyskopatią i innymi schorzeniami kręgosłupa. Rola pielęgniarki w profilaktyce zespołów bólowych kręgosłupa. Problemy pacjentów z chorobami rdzenia kręgowego.

  8

  1. Problemy chorego z bólem głowy. I urazem czaszkowo- mózgowym. Podsumowanie wyników ćwiczeń, samoocena i ocena pracy studentów.

   

   

  8

  PRAKTYKI ZAWODOWE

  80 godz

  1. Zasady przyjęcia chorego ze schorzeniami neurologicznymi do oddziału neurologii

  10

  1. Metody opieki nad pacjentem ze schorzeniami naczyniowymi mózgu

  10

  1. Zasady opieki pielęgniarskiej wobec pacjentów ze schorzeniami nerwów obwodowych

  10

  1. Zasady przygotowania pacjenta do badań diagnostycznych i pielęgnowania po ich wykonaniu

  10

  1. Opieka nad pacjentem wymagającym intensywnego nadzoru neurologicznego

  10

  1. Zasady opieki nad pacjentem ze schorzeniami otępiennymi

  10

  1. Zasady opieki nad pacjentem ze schorzeniami demielinizacyjnymi

  10

  1. Zasady opieki nad pacjentem z urazami czaszkowo- mózgowymi

  10

  SAMOKSZTAŁCENIE