• Ostatnia zmiana 15.03.2012 przez admin

  Dydaktyka


  Działalność dydaktyczna  


  • nauczanie studentów Wydziału Lekarskiego w zakresie neonatologii m.in.: najczęstszych problemów diagnostyczno-leczniczych okresu noworodkowego
  • żywienia noworodków
  • problemów kliniczne uwarunkowanych wcześniactwem
  • resuscytacji noworodka
  • szkolenie studentów Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia (kierunek: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia, Dietetyka) w zakresie neonatologii m.in.: żywienia noworodków, problemów diagnostyczno-leczniczych, wcześniactwa, rehabilitacji noworodka
  • szkolenie lekarzy odbywających staż podyplomowy oraz specjalizujących się z zakresu pediatrii i neonatologii