Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje.
 • Ostatnia zmiana 15.03.2012 przez

  Publikacje


  Ostatnie publikacje  


  • Wasiluk A. Markers of platelets activation, CD 62P and soluble P-selectin in healthy term neonates. Journal of Perinatal Medicine, 2004 Vol. 32 no 6 s. 514-515.
  • Wasiluk A. Is activation of blood platelets in term newborns related to sex? Medical Science Monitor, 2004 Vol.10 suppl. 2 s. 83-84.
  • Wasiluk A. Antigen density of P-selectin (CD 62P) on the platelets of healthy term newborns. Platelets, 2004 Vol.15 no. 7 s. 459-461.
  • Oziębło-Kupczyk M., Bakunowicz-Łazarczyk A., Skrzydlewska E., Szczepański M., Dzienis K., Waszkiewicz E. Ocena wybranych parametrów układu antyoksydacyjnego osocza u wcześniaków badanych przesiewowo w kierunku ROP. Okulistyka, 2004 nr 4 s. 84-87.
  • Szczepański M., Kamianowska M., Wnuczko K. Obustronne wrodzone stawy rzekome obojczyków. Pediatria Polska, 2005 Vol. 80 nr 11 s. 1032-1034.
  • Szczepański M., Kamianowska M., Janowicz J. Natężenie oświetlenia na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej. Postępy Neonatologii, 2005 nr 2 (8) s. 73-76.
  • Wasiluk A. Thrombocytopoiesis in healthy term newborns. Journal of Perinatal Medicine, 2005 Vol. 33 no. 3 s. 252-254.
  • Wasiluk A. Membrane-activated form of glycoproteins IIb/IIIa complex on newborn platelets. Fetal Diagnosis and Therapy, 2006 Vol. 21 no 2 s. 177-180.
  • Szczepański M., Kamianowska M., Wnuczko K., Skrzydlewska E., Wołczyński S. Protekcyjny wpływ erytropoetyny na stres oksydacyjny indukowany TNF-alfa w komórkach śródbłonka żyły pępowinowej. Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, 2006 T. 42 z. 4 s. 7-12.
  • Szczepański M., Kamianowska M., Wnuczko K., Skrzydlewska E., Wołczyński S. Erytropoetyna zapobiega stresowi oksydacyjnemu indukowanemu czynnikiem martwicy nowotworów alfa oraz procesowi peroksydacji lipidów w komórkach śródbłonka naczyń żylnych ludzkiej pępowiny. Polski Merkuriusz Lekarski, 2006 T. 21 nr 126 s. 5-10.
  • Szczepański M., Kamianowska M., Janowicz J., Wnuczko K. Poziom hałasu w Oddziale Intensywnej Opieki Neonatologicznej. Postępy Neonatologii, 2006 nr 1 (9) s. 90-94.
  • Szczepański M., Kamianowska M., Wnuczko K., Pietruczuk M., Wołczyński S. Wpływ hiperglikemii na ekspresję cząsteczek adhezji międzykomórkowej-1 (ICAM-1, CD54) i cząsteczek adhezji komorkowej płytek i śródbłonka-1 (PECAM-1, CD31) na komórkach śródbłonka ludzkiej żyły pępowinowej (HUVEC). Postępy Neonatologii, 2006 nr 2 (10) s. 93-97.
  • Wasiluk A., Mantur M., Kemona-Chętnik I., Szczepański M., Warda J., Bochenko-Łuczyńska J. Does prematurity affect thrombocytopoiesis? Platelets, 2007 Vol. 18 no 6 s. 424-427.
  • Wnuczko K., Szczepański M. Śródbłonek - charakterystka i funkcje. Polski Merkuriusz Lekarski, 2007 T. 23 nr 133 s. 60-65.
  • Szczepański M., Kamianowska M., Skrzydlewska E. Wpływ hiperglikemii na procesy oksydacyjno-redukcyjne w komórkach śródbłonka ludzkiej żyły pępowinowej. Polski Merkuriusz Lekarski, 2007 T. 23 nr 136 s. 246-250.
  • Szczepański M., Kamianowska M., Wnuczko K., Pietruczuk M, Wołczyński S. Wpływ erytropoetyny (Epo) na indukowaną czynnikiem martwicy nowotworów-alfa (TNF-alfa) ekspresję cząsteczek adhezji międzykomórkowej-1(ICAM-1, CD54) i cząsteczek adhezji komórkowej płytek i śróbłonka-1 (PECAM-1, CD31) na powierzchni komórek śródbłonka ludzkiej żyły pępowinowej (HUVEC). Wiadomości Lekarskie, 2007 T. 60 nr 1- 2 s. 22-27.
  • Wasiluk A., Mantur M., Szczepański M., Matowicka-Karna J., Kemona H., Warda J. Platelet-derived microparticles and platelet count in preterm newborns. Fetal Diagnosis and Therapy, 2008 Vol. 23 s. 141-144.