Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka.
 • Ostatnia zmiana 15.03.2012 przez admin

  Nauka


  Działalność naukowo-badawcza  


  • badania funkcji komórek śródbłonka żyły pępowinowej w warunkach stresu oksydacyjnego, stanu zapalnego, hiperglikemii itp.
  • ocena morfologii i funkcji płytek krwi u noworodków urodzonych o czasie oraz urodzonych przedwcześnie
  • analiza wpływu czynników środowiska OITN (m.in. hałas, światło, wibracje) na homeostazę noworodka
  • badania pokarmu kobiecego
  • diagnostyka i leczenie powikłań zaburzeń homeostazy węglowodanowej u noworodków urodzonych z ciąż powikłanych cukrzycą