Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Lecznictwo.
 • Ostatnia zmiana 15.03.2012 przez admin

  Lecznictwo


  Działalność kliniczna  


  • diagnostyka i leczenie noworodków urodzonych przedwcześnie oraz noworodków z bardzo niską masą ciała (LBW) i ekstremalnie niską masą ciała (ELBW)
  • opieka neonatologiczna i wczesnopediatryczna nad noworodkami urodzonymi z ciąż powikłanych cukrzycą u matki
  • diagnozowanie i leczenie zaburzeń metabolicznych okresu noworodkowego
  • diagnozowanie i leczenie zakażeń okołoporodowych u noworodków