• Ostatnia zmiana 05.11.2021 przez Zakład Psychologii i Filozofii

  O Zakładzie

   

   ► realizacja zajęć dydaktycznych ze studentami Wydziałów:

        Lekarskiego, Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu z:

        - psychologii, psychologii lekarskiej, psychologii klinicznej oraz psychologii zdrowia

        profesjonalizmu w medycynie

        - filozofii, etyki i bioetyki

        - pedagogiki, pedagogiki specjalnej, andragogiki

        - komunikacji interpersonalnej, komunikacji międzykulturowej oraz komunikacji z pacjentem

   

   ► zajęcia z doktorantami w ramach Szkoły Doktorskiej 

   

   

   Informacje o realizowanych PRZEDMIOTACH i NAUCZYCIELACH prowadzących zajęcia

   oraz szczegółowy harmonogram zajęć w Zakładzie dostępne są w zakładce DYDAKTYKA.

   

  DANE KONTAKTOWE nauczycieli i terminy KONSULTACJI dostępne są w zakładce KADRA.