• Ostatnia zmiana 28.07.2022 przez Zakład Psychologii i Filozofii

  Kadra

   

  KIEROWNIK

  dr hab. Barbara Polityńska - Lewko  barbara.politynska-lewko@umb.edu.pl

  pokój 4.26

  TEL: 85 748 5465 (w godzinach konsultacji)

   

  pokój 4.27

  TEL: 85 748 5497  (w godzinach konsultacji) 

  dr hab. Jacek Breczko  breczko@poczta.onet.pl

  mgr Krystyna Walejewska - Iwaszko  krystyna.walejewska-iwaszko@umb.edu.pl

  mgr Joanna Wołosowicz  joanna.wolosowicz@umb.edu.pl   joannawolosowicz@gmail.com

   

  pokój 4.25

  TEL: 85 686 5085  (w godzinach konsultacji)

  mgr Agnieszka Dziadel   agnieszka.dziadel@umb.edu.pl 

  mgr Olga Pokorska   olga.pokorska@umb.edu.pl 

   

   

  W sprawach związanych z realizacją zajęć dydaktycznych, zaliczaniem nieobecności, wpisami zaliczeń, itp.

  studenci kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia

  osobiście lub telefonicznie w ustalonych godzinach KONSULTACJI bądź poprzez e-mail

   

   

  K O N S U L T A C J E  

  w okresie czerwiec - wrzesień 2022

   

     

       - KIEROWNIK -         

       dr hab. Barbara Polityńska - Lewko  

       bpolitynska@wp.pl

   

  WTOREK  w godz. 12:00 - 13:00

  pokój 4.26

  TEL: 85 748 5465 

     (w godzinach konsultacji)   

     

       dr hab. Jacek Breczko         

       breczko@poczta.onet.pl

   

   

  pokój 4.27

  TEL: 85 748 5497 

  (w godzinach konsultacji)

      

       mgr Krystyna Walejewska - Iwaszko 

       krystyna.walejewska-iwaszko@umb.edu.pl    

   

  WTOREK  w godz. 13:15 - 14:15   

            

       mgr Joanna Wołosowicz         

       joanna.wolosowicz@umb.edu.pl  

       joannawolosowicz@gmail.com

   

  ŚRODA

  do 25.05 w godz. 13:40-14:40

  od 01.06 w godz. 8:30-9:30

       

       dr hab. Tomasz Bajkowski    

       t.bajkowski@uwb.edu.pl

   

   

    

   

   

          

       mgr Agnieszka Dziadel   

       agnieszka.dziadel@umb.edu.pl

   

     

  URLOP od 27.06. do 21.07.2022 

        od 26.07.  WTOREK  w godz. 13:00 - 14:00     

      

  pokój 4.25

  TEL: 85 686 5085 

  (w godzinach konsultacji)

           

      mgr Olga Pokorska         

      olga.pokorska@umb.edu.pl

   

   

  WTOREK  w godz. 12:00 - 13:00

             

   

   

   

  W sprawach związanych z EGZAMINEM z FILOZOFII doktorantów 

  proszę kontaktować się bezpośrednio z dr hab. Jackiem Breczko

  drogą mailową: breczko@poczta.onet.pl