• Ostatnia zmiana 17.01.2022 przez Zakład Psychologii i Filozofii

  Kadra

   

  KIEROWNIK

  dr hab. Barbara Polityńska - Lewko  barbara.politynska-lewko@umb.edu.pl

  pokój 4.26

  TEL: 85 748 5465 (w godzinach konsultacji)

   

  pokój 4.27

  TEL: 85 748 5497  (w godzinach konsultacji) 

  dr hab. Jacek Breczko  breczko@poczta.onet.pl

  mgr Krystyna Walejewska - Iwaszko  krystyna.walejewska-iwaszko@umb.edu.pl

  mgr Joanna Wołosowicz  joanna.wolosowicz@umb.edu.pl   joannawolosowicz@gmail.com

  dr hab. Tomasz Bajkowski   t.bajkowski@uwb.edu.pl

   

  pokój 4.25

  TEL: 85 686 5085  (w godzinach konsultacji)

  mgr Agnieszka Dziadel   agnieszka.dziadel@umb.edu.pl 

  mgr Olga Pokorska   olga.pokorska@umb.edu.pl 

   

  W sprawach związanych z realizacją zajęć dydaktycznych, zaliczaniem nieobecności, wpisami zaliczeń, itp.

  studenci kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia

  osobiście lub telefonicznie w ustalonych godzinach KONSULTACJI bądź poprzez e-mail

   

   

  K O N S U L T A C J E  

  semestr ZIMOWY 2021/2022

   

     

       - KIEROWNIK -         

       dr hab. Barbara Polityńska - Lewko  

       bpolitynska@wp.pl

   

  ŚRODA

  w godz. 11:30 - 12:30

  pokój 4.26

  TEL: 85 748 5465 

     (w godzinach konsultacji)   

     

       dr hab. Jacek Breczko         

       breczko@poczta.onet.pl

   

  PIĄTEK

  w godz. 12:45 - 14:15

  pokój 4.27

  TEL: 85 748 5497 

  (w godzinach konsultacji)

      

       mgr Krystyna Walejewska - Iwaszko 

       krystyna.walejewska-iwaszko@umb.edu.pl    

   

  WTOREK

  w godz. 12:00 - 13:00

            

       mgr Joanna Wołosowicz         

       joanna.wolosowicz@umb.edu.pl  

       joannawolosowicz@gmail.com

   

   

       

       dr hab. Tomasz Bajkowski    

       t.bajkowski@uwb.edu.pl

   

   

    

   

   

          

       mgr Agnieszka Dziadel   

       agnieszka.dziadel@umb.edu.pl

   

     w styczniu:    ŚRODA  w godz. 14:00 - 15:00  

          w lutym:    CZWARTEK  w godz. 13:00 - 14:00       

  pokój 4.25

  TEL: 85 686 5085 

  (w godzinach konsultacji)

           

      mgr Olga Pokorska         

      olga.pokorska@umb.edu.pl

   

   

                                                        

             

   

   

   

  W sprawach związanych z EGZAMINEM z FILOZOFII doktorantów 

  proszę kontaktować się bezpośrednio z dr hab. Jackiem Breczko

  drogą mailową: breczko@poczta.onet.pl