• Ostatnia zmiana 28.11.2021 przez Zakład Psychologii i Filozofii

  Nauka

   

  TEMATYKA naukowo - badawcza:

   

  - Psychologia w medycynie

  - Komunikacja kliniczna

  - Nowoczesna dydaktyka medyczna

  - Neuropsychologia

  - Filozoficzne i naukowe koncepcje przestrzeni a zdrowie duchowe

  - Historiozofia w literaturze polskiej

  - Historia idei

  - Filozofia polityki

   

   

  Najważniejsze PUBLIKACJE:

   

  Wojszel, Z. B., Politynska B. (2021).

  The structure and functional correlates of social support networks of people in advanced old age living in chosen

  urban and rural areas in Poland – a cross-sectional study.

  European Journal of Ageing, (18), 345-355.

  https://doi.org/10.1007/s10433-020-00583-6

   

  Łysoń, T, Kiśluk, J., Alifier M., Polityńska-Lewko B., Sieśkiewicz, A., Kochanowicz J., Reszeć J., Niklińskai, J., Rogowski, M., Konopińska, J., Mariak, Z., Carrau, R.L. (2021). Transnasal endoscopic skull base surgery in the COVID-19 era: recommendations for increasing the safety of the method.   

  Advanced in Medical Sciences, 66(1), 221-230

   

  Wojtukiewicz M.Z., Politynska B., Skalij P., Tokajuk P., Wojtukiewicz A.M., Tucker S.C. and Honn K.V. (2019)

  It’s not just drugs that matter – the nocebo effect.

  Cancer and Metastasis Reviews, 38, 315–326.

  https://doi.org/10.1007/s10555-019-09800-w

   

  Dziadel A., Pokorska O., Polityńska B. (2019)

  Ogólne zasady komunikacji z pacjentem.

  W: Kontekst „Inności” w komunikacji interpersonalnej. Krajewska-Kułak, E., Guzowski, A., Bejda, G., Lankau, A., (eds.).

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 77-86.

   

  Polityńska B., Pokorska O., Łukaszyk-Spryszak A., Kowalewicz A. (2019).

  Altered communication in Parkinson’s disease, its role in stigmatisation of the condition and effect on social relationships.

  Progress in Health Sciences, 9(1), 147-155.

  DOI: 10.5604/01.3001.0013.3706

   

  Polityńska-Lewko, B. i Dziadel, A. (2017)

  Death and dying in film. Proposals for a teaching programme.

  W: Challenges of the current medicine Vol. VI Krajewska-Kułak, E., Łukaszuk, C., Lewko, J., Kułak, W. i Sarnacka, E. (eds).,

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 12-31

   

  Breczko J., Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu „Kultury” paryskiej. Przezwyciężenia katastrofizmu, odrzucenie mesjanizmu, Lublin 2010,

   

  Breczko J., Cywilizacja na zakręcie. Szkice z historii filozofii i filozofii historii, Lublin 2014,

   

  Breczko J., O empatii, empatycznej cywilizacji i nowej duchowości (szkice etyczne z domieszką sceptyczną), Białystok 2019,

   

  Breczko J., W poszukiwaniu lewego brzegu chrześcijaństwa. Szkice z filozofii polskiej XX wieku, Białystok 2020.