• Ostatnia zmiana 04.09.2019 przez Studium Filozofii i Psychologii Człowieka

  Nauka

   

  Tematyka naukowo – badawcza:

  • Neuropsychologia
  • Śmierć i umieranie w sztuce filmowej. 
  • Nasz adres we wszechświecie. Filozoficzne i naukowe koncepcje przestrzeni a zdrowie duchowe.
  • Historiozofia w literaturze polskiej..
  • System wartości studentów kierunków medycznych.
  • Klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnych, a poziom psychotyzmu u wychowanków.
  • Psychopedagogika ryzyka (przygody)