Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O Zakładzie .
 • Ostatnia zmiana 19.08.2021 przez Administrator UMB

  O Zakładzie

  Zakład Medycyny Nuklearnej prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną i diagnostyczno-terapeutyczną.

  Podstawowym narzędziem medycyny nuklearnej są radiofarmaceutyki- połączenie substancji chemicznych swoistych dla odpowiednich narządów oraz radioizotopów, czyli pierwiastków będących emiterami promieniowania alfa, beta bądź gamma.

  Po podaniu do organizmu gamma-emiterów możliwe jest obrazowanie funkcji wielu układów i narządów. Urządzeniem rejestrującym oraz umożliwiającym opracowanie wyników jest gamma kamera, a otrzymane obrazy określamy mianem scyntygramów.

  Dzięki zastosowaniu beta-emiterów prowadzimy w naszym Zakładzie terapię łagodnych chorób tarczycy i zróżnicowanego raka tarczycy oraz radiosynowektomię.