• Ostatnia zmiana 07.02.2017 przez Administrator UMB

    O Zakładzie

    Zakład Medycyny Nuklearnej prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną i diagnostyczno-terapeutyczną.

    Podstawowym narzędziem medycyny nuklearnej są radiofarmaceutyki- połączenie substancji chemicznych swoistych dla odpowiednich narządów oraz radioizotopów, czyli pierwiastków będących emiterami promieniowania alfa, beta bądź gamma.

    Po podaniu do organizmu gamma-emiterów możliwe jest obrazowanie funkcji wielu układów i narządów. Urządzeniem rejestrującym oraz umożliwiającym opracowanie wyników jest gamma kamera, a otrzymane obrazy określamy mianem scyntygramów.

    Dzięki zastosowaniu beta-emiterów prowadzimy w naszym Zakładzie terapię chorób łagodnych gruczołu tarczowego przebiegających z nadczynnością/normoczynnością, radiosynowektomię stawów kolanowych i łokciowych oraz leczenie paliatywne bolesnych przerzutów do układu kostnego.