Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje.
 • Ostatnia zmiana 15.04.2021 przez Zakład Medycyny Nuklearnej

  Publikacje

  ​​​​​​

  1. Szumowski Piotr, Szklarzewski Artur, Żukowski Łukasz, Abdelrazek Saeid, Mojsak Małgorzata, Porębska Katarzyna, Sierko Ewa, Myśliwiec Janusz. Pre-processing method for contouring the uptake levels of [18F] FDG for enhanced specificity of PET imaging of solitary hypermetabolic pulmonary nodules. Journal of Clinical Medicine 2021 : 10, 7, 12 pp

   

  1. Szumowski Piotr, Abdelrazek Saeid, Sykała Monika, Mojsak Małgorzata, Żukowski Łukasz, Siewko Katarzyna, Maliszewska Katarzyna, Adamska Agnieszka, Popławska-Kita Anna, Krętowski Adam, Myśliwiec Janusz. Enhancing the efficacy of 131I therapy in non-toxic multinodular goitre with appropriate use of methimazole: an analysis of randomized controlled study. Endocrine 2020 : 67, 1, s. 136-142

   

  1. Żukowski Łukasz, Wawrusiewicz-Kurylonek Natalia, Szumowski Piotr, Mojsak Małgorzata, Abdelrazek Saeid, Myśliwiec Janusz.The role of the CYP11B2 promoter polymorphism in the diagnosis of primary aldosteronism. Journal of Clinical Medicine 2020 : 9, 5, 8 pp.

   

  1. Szumowski Piotr, Abdelrazek Saeid, Żukowski Łukasz, Mojsak Małgorzata, Sykała Monika, Siewko Katarzyna, Maliszewska Katarzyna, Popławska-Kita Anna, Myśliwiec Janusz. Efficacy of 99mTc-DTPA SPECT/CT in diagnosing Orbitopathy in graves' disease. BMC Endocrine Disorders 2019 : 19, 1, 6pp.

   

  1. Szumowski Piotr, Mojsak Małgorzata, Abdelrazek Saeid, Sykała [S.D.] Monika, Amelian-Fiłonowicz Anna, Jurgilewicz Dorota, Myśliwiec Janusz. Calculation of therapeutic activity of radioiodine in Graves' disease by means of Marinelli's formula, using technetium (99mTc) scintigraphy. Endocrine 2016 : 54, 3, s. 751-756

   

  1. Mojsak Małgorzata Natalia, Abdelrazek Saeid, Szumowski Piotr, Rogowski Franciszek, Sykała [S.D.] Monika, Kostecki Jerzy, Kociura-Sawicka Agnieszka, Jurgilewicz Dorota, Myśliwiec Janusz. Single, very low dose (0.03 mg) of recombinant human thyrotropin (rhTSH) effectively increases radioiodine uptake in the I-131 tratment of large nontoxic multinodular goiter. Nuclear Medicine Review 2016 : 19, 1, s. 3-11

   

  1. Szumowski Piotr, Abdelrazek Saeid, Kociura-Sawicka Agnieszka, Mojsak Małgorzata, Kostecki Jerzy, Sykała [S.D.] Monika, Myśliwiec Janusz. Radioiodine therapy for Graves' disease - retrospective analysis of efficacy factors = Radiojodoterapia w chorobie Gravesa-Basedowa - czynniki wpływające na skuteczność leczenia w oparciu o analizę retrospektywną. Endokrynologia Polska 2015 : 66, 2, s. 126-131

   

  1. Szumowski Piotr, Abdelrazek Saeid, Mojsak Małgorzata, Rogowski Franciszek, Kociura-Sawicka Agnieszka, Myśliwiec Janusz. Parathyroid gland function after radioiodine (131I) therapy for toxic and non-toxic goitre = Czynność gruczołów przytarczycznych po leczeniu radiojodem (131I) toksycznego oraz nietoksycznego wola. Endokrynologia Polska 2013 : 64, 5, s. 340-345

   

  1. Szumowski Piotr, Rogowski Franciszek, Abdelrazek Saeid, Kociura-Sawicka Agnieszka, Sokolik-Ostasz Anna. Iodine isotope (131I) therapy for toxic nodular goitre: treatment efficacy parameters. Nuclear Medicine Review 2012 : 15, 1, s. 125-131

   

   

  1. Rogowski Franciszek, Abdelrazek Saeid, Szumowski Piotr, Zonenberg Anna, Parfieńczyk Adam, Sawicka Agnieszka.The influence of non-radioactive iodine (127I) on the outcome of radioiodine (131I) therapy in patients with Graves' disease and toxic nodular goitre. Nuclear Medicine Review 2011 : 14, 1, s. 9-15

   

  1. Rogowski Franciszek, Parfieńczyk Adam, Sopotyk Antoni, Abdelrazek Saeid, Budlewski Tadeusz, Kiersnowska-Rogowska Beata, Szumowski Piotr, Kociura-Sawicka Agnieszka, Jaroszewicz Ewa. The effect of 131I therapy on the serum concentrations of apoptotic markers in patients with toxic nodular goitre (TNG). Preliminary report = Wpływ terapii 131I na stężenia markerów apoptozy w surowicy chorych z wolem guzkowym toksycznym (TNG). Doniesienie wstępne. Problemy Medycyny Nuklearnej 2005 : 19(37), s. 5-18

   

   

  1. Kociura-Sawicka A., Rogowski Franciszek, Abdelrazek Saeid, Parfieńczyk Adam, Szumowski Piotr, Budlewski Tadeusz. Subkliniczna nadczynność tarczycy, diagnostyka i leczenie radioizotopowe. Przegląd Lekarski 2005 : 62, 9, s. 903-907

   

  1. Rogowski Franciszek, Parfieńczyk Adam, Sopotyk Antoni, Budlewski Tadeusz, Jabłońska Ewa, Kiersnowska-Rogowska Beata, Szumowski Piotr. The value of estimating serum apoptotic marker concentrations in the monitoring and prognosis of 131I - therapy in Graves' disease. Preliminary report. Nuclear Medicine Review 2004 : 7, 2, s. 117-122