• 22.10.2020 Zakład Chemii Organicznej

    Regulamin

     

    REGULAMIN obowiązujący studentów I roku KOSMETOLOGII (studiów II stopnia) w Zakładzie Chemii Organicznej UMB na zajęciach z przedmiotu "Surowce kosmetyczne" w roku akademickim 2020/2021