• 06.10.2021 Zakład Chemii Organicznej

    Sylabus

     

    SYLABUS – ANALITYKA MEDYCZNA – "Chemia organiczna"