• 10.02.2022 Zakład Chemii Organicznej

    Sylabus

     

    SYLABUS – ANALITYKA MEDYCZNA – "Chemia organiczna"