• 21.09.2020 Zakład Chemii Organicznej

    Sylabus

     

    SYLABUS – FARMACJA – "Postępy syntezy organicznej w projektowaniu leków"