• 18.01.2021 Zakład Chemii Organicznej

  Aktualności

   

   

  Kierownik Zakładu przyjmuje w sprawach studenckich po wcześniejszym umówieniu drogą mailową.

   


   

   

  Na wszystkich zajęciach studenci zobowiązani są 

  do zakrywania ust i nosa

  za pomocą maseczki ochronnej lub przyłbicy

  i przestrzegania wszystkich wytycznych GIS i Sanepidu!

   

   


  18-01-2021

  Następujące osoby nie zaliczyły kolokwium z seminarium z „Fitokosmetyki”:

  Lp.

  nr indeksu

   

  1.  

  35795

  nb.

  1.  

  37454

  nzal.

  1.  

  37480

  nzal.

  1.  

  37502

  nzal.

   

  Kolokwium poprawkowe z seminarium odbędzie się na platformie Blackboard 25 stycznia 2021 r. o godz. 11:00.

   


  13-01-2021

  Kolokwium z seminariów z "Fitokosmetyki" odbędzie się na platformie Blackboard 18 stycznia 2021 r. o godz. 11:00. Zmiana godziny rozpoczęcia kolokwium nastąpiła na prośbę studentek (szczepienie przeciw COVID-19).

   


  11-01-2021

  Egzamin z "Fitokosmetyki" odbędzie się na platformie Blackboard 10 lutego 2021 r. o godz. 8:00.

   


  8-01-2021

  UWAGA studentki III roku Kosmetologii I stopnia!

  Zmiana terminów zajęć!

  Wykład z "Fitokosmetyki" z dnia 14.01.2021 r. odbędzie się 11.01.2021 r o godz. 8:00 na platformie Blackboard.

  Ćwiczenie dla grupy II odbędzie się w dniu 14.01.2021 r. w godz. 8:00-11:00.

   


  4-01-2021

  19 stycznia 2021 r. o godz. 13:00 odbędzie się odrobienie ćwiczeń nr 1 i 2 z "Fitokosmetyki" (dotyczy wszystkich osób nieobecnych na powyższych ćwiczeniach).

   


  18-12-2020

   


  30-11-2020

  Nowy podział na grupy ćwiczeniowe [30] z przedmiotu "Fitokosmetyka"

   


  24-11-2020

  UWAGA studenci III roku Kosmetologii I stopnia!

  W związku z Zarządzeniem nr 107/2020 Rektora UMB z dnia 16.10.2020 r. musimy zmodyfikować sposób prowadzenia zajęć z przedmiotu „Fitokosmetyka”. Wykłady i seminaria będą się odbywały na platformie Blackboard w czasie rzeczywistym:

  - seminaria: zgodnie z zaplanowanym harmonogramem,

  - wykłady: wykład 1 (26.11.2020 r.), godz. 8:20.

   

  WYKŁADY

  DATA

  GODZ.

  Wykład I

  26.XI.2020 r.

  8:20-10:00

  Wykład II

  3.XII.2020 r.

  8:00-9:40

  Wykład III

  10.XII.2020 r.

  8:00-9:40

  Wykład IV

  17.XII.2020 r.

  8:00-9:40

  Wykład V

  14.I.2021 r.

  8:00-9:40

  Wykład VI

  21.I.2021 r.

  8:00-9:40

  Wykład VII

  28.I.2021 r.

  8:00-9:40

   

  Zmiana godzin wykładowych umożliwi swobodne dotarcie na ćwiczenia studentkom z grupy II.

  Terminy pierwszych spotkań e-learningowych na Blackboardzie z prowadzącymi ćwiczenia:

  • grupa 1 – piątek (27.11.) o godzinie 12:30
  • grupa 2 – wtorek (01.12.) o godzinie 8:00
  • grupa 3 – wtorek (01.12.) o godzinie 10:30
  • grupa 4 – czwartek (26.11.) o godzinie 10:00
  • grupa 5 – poniedziałek (30.11.) o godzinie 14:00.

  Dodatkowe informacje odnośnie zajęć przekazane zostaną podczas pierwszego wykładu.

   


  20-11-2020

  UWAGA studenci III roku Kosmetologii I stopnia!

  W związku z Zarządzeniem nr 107/2020 Rektora UMB z dnia 16.10.2020 r. musimy zmodyfikować sposób prowadzenia zajęć z przedmiotu "Fitokosmetyka".

  Wykłady i seminaria będą się odbywały na platformie Blackboard w czasie rzeczywistym, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

  W przypadku pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt mailowy: monika.tomczyk@umb.edu.pl.

   


  30-09-2020

  Wykłady z przedmiotu "Fitokosmetyka" dla studentów III roku KOSMETOLOGII (studiów I stopnia) będą odbywały się on-line przy użyciu platformy edukacyjnej Blackboard, okresie od 26 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. Dokładne informacje odnośnie sposobu prowadzenia wykładów zostaną zamieszczone na tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

   

  Seminaria z "Fitokosmetyki" będą odbywały się w sali nr 218 (II piętro Collegium Primum) w poniedziałki, w okresie od 30.11.2020 r. do 11.01.2021 r., zgodnie z poniższym harmonogramem:

  10:00-11:00

  I grupa seminaryjna

  dr hab. Danuta Drozdowska

  11:20-12:20

  II grupa seminaryjna

  dr hab. Danuta Drozdowska

  12:40-13:40

  III grupa seminaryjna

  dr hab. Danuta Drozdowska

  Pierwsze zajęcia seminaryjne odbędą się w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek).

  Uwaga! Dnia 18 stycznia 2021 r. o godz. 11:00 na platformie Blackboard odbędzie się kolokwium z seminariów. Zmiana godziny rozpoczęcia kolokwium nastąpiła na prośbę studentek (szczepienie przeciw COVID-19).

   

  Ćwiczenia z "Fitokosmetyki" będą odbywały się w okresie od 3 grudnia2020 r. do 29 stycznia 2020 r., w Zakładzie Chemii Organicznej, na sali ćwiczeń nr 115/116 (I piętro Collegium Primum) zgodnie z poniższym harmonogramem:

  II grupa

  10:30-13:30

  czwartek

  dr Monika Tomczyk

  I grupa

  14:30-17:30

  czwartek

  dr Monika Tomczyk

  V grupa

  8:00-11:00

  piątek

  dr Anna Pućkowska

  IV grupa

  11:20-14:20

  piątek

  dr Anna Pućkowska

  III grupa

  14:40-17:40

  piątek

  dr hab. Danuta Drozdowska

   

  UWAGA! Na prowadzącego ćwiczenia należy oczekiwać na holu Zakładu Chemii Organicznej na I piętrze Collegium Primum. Studenci przebierają się w szatni na II piętrze Collegium Primum (przy sali nr 218). Obowiązuje zmiana obuwia!

   

  Na każdym ćwiczeniu obowiązuje znajomość materiału zamieszczonego na stronie internetowej Zakładu Chemii Organicznej.

  Przed pierwszymi zajęciami należy zapoznać się z "REGULAMINEM obowiązującym studentów III roku KOSMETOLOGII (studiów I stopnia) w Zakładzie Chemii Organicznej UMB na zajęciach z przedmiotu "Fitokosmetyka" w roku akademickim 2020/2021", z "Zasadami bezpiecznej pracy w pracowni chemii organicznej" i "Podstawowymi czynnościami laboratoryjnymi" oraz z wymaganiami i instrukcją wykonania ćwiczenia.

   

  Program zajęć oraz materiały do ćwiczeń znajdują się na stronie internetowej Zakładu Chemii Organicznej (w zakładce: Dydaktyka – Kosmetologia I stopnia – Fitokosmetyka):

  https://www.umb.edu.pl/wf/zaklad-chemii-organicznej

   

  Na wszystkich zajęciach studenci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej lub przyłbicy i przestrzegania wszystkich wytycznych GIS i Sanepidu.