• 23.04.2020 Zakład Chemii Organicznej

  Aktualności

   

  Egzamin poprawkowy (II termin) - wyniki [27] 

   


   

  INFORMACJA ODNOŚNIE EGZAMINU POPRAWKOWEGO (II TERMIN) Z FITOKOSMETYKI

  Egzamin w formie testu na platformie e-learningowej UMB (eduPortal) rozpoczyna się o godz. 10:00 dnia 21.04.2020 r. i trwa 50 minut. Test automatycznie zakończy się zgodnie z harmonogramem. Dostęp do pytań egzaminacyjnych możliwy będzie od godz. 9:45. Test jest jednokrotnego wyboru i może być rozwiązany jeden raz, bez możliwości nanoszenia zmian po zatwierdzeniu. Cofnięcie się do dowolnego pytania oraz zmiana już udzielonej odpowiedzi możliwe jest wyłącznie w czasie przeznaczonym na napisanie egzaminu, czyli w ciągu 50 minut. Prosimy o dyscyplinę czasową. Nieprzesłanie testu niezależnie od przyczyn skutkuje oceną niedostateczną. Nieobecność na egzaminie usprawiedliwiana jest WYŁĄCZNIE na podstawie zwolnienia lekarskiego. Oceny z egzaminu zostaną opublikowane na stronie Zakładu są to oceny ostateczne (oceny przesłane automatycznie przez eduPortal bezpośrednio po zakończeniu egzaminu nie są ocenami ostatecznymi). Zakład nie ponosi odpowiedzialności za brak kompatybilności urządzeń.

   


   

  Egzamin poprawkowy (II termin) z przedmiotu „Fitokosmetyka” odbędzie się dnia 21.04.2020 r. o godz. 10:00, metodą testowania on line. Dokładniejsze informacje co do sposobu przeprowadzenia egzaminu zostaną podane po 15 kwietnia 2020 r.

   


   

  24-03-2020

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. W związku z powyższym Egzamin w II terminie poprawkowym oraz egzamin w I terminie poprawkowym planowany na dzień 30 marca 2020 r. nie odbędzie się. Termin egzaminu zostanie ustalony w terminie późniejszym, po przywróceniu normalnego trybu pracy w UMB.

   

   


   

  Egzamin z "Fitokosmetyki" - II termin poprawkowy - odbędzie się 30  marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:15 w sali nr 223 (II piętro Collegium Primum).

   


   

  Egzamin - I termin poprawkowy - wyniki

   


   

  Egzamin w I terminie poprawkowym z przedmiotu "FITOKOSMETYKA" odbędzie się 5 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 12:15 w sali nr 223 (II piętro Collegium Primum).

   


   

  Egzamin z "Fitokosmetyki" - wyniki

  Prace egzaminacyjne będą do wglądu w dniu 3 lutego 2020 r. (poniedziałek) w godz. 9:00-14:00 w p. 140.

   


   

  Egzamin z "Fitokosmetyki" odbędzie się 24 stycznia 2020 r. o godz. 15:45 w Auli Dużej ECF.

   


   

   


   

  Pracownia uzupełniająca z "Fitokosmetyki" odbędzie się 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 10:00.

   


   

  Wszystkie osoby piszące kolokwium poprawkowe z seminarium uzyskały zaliczenie.

   


   

  Kolokwium poprawkowe i I termin kolokwium dla osób nieobecnych odbędzie się 14 listopada 2019 r. o godz. 8:00 w sali nr 218 (II piętro Collegium Primum).

   


   

  UWAGA! Zmiana terminu wykładu!

  Wykład z Fitokosmetyki z dnia 14 listopada 2019 r. przeniesiony został na 19 listopada 2019 r. (wtorek) i odbędzie się w godz. 11:30-13:00 w sali nr 223 (II piętro Collegium Primum).

   


   

  Kolokwium seminaryjne z "FITOKOSMETYKI" - wyniki

   


   

  Kolokwium seminaryjne z "FITOKOSMETYKI" odbędzie się 5 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 11:30 w sali nr 223 (II piętro Collegium Primum).

   


   

  Wykłady z przedmiotu "Fitokosmetyka" dla studentów III roku KOSMETOLOGII (studiów I stopnia) będą odbywały się w sali nr 218 (II piętro Collegium Primum) we czwartki, w godz. 8:00-9:25, w okresie od 3 października 2019 r. do 28 listopada 2019 r.

   

  Seminaria z "Fitokosmetyki" będą odbywały się w sali nr 218 (II piętro Collegium Primum) w poniedziałki, w okresie od 7 do 28 października 2019 r., zgodnie z poniższym harmonogramem:

  11:40-12:40

  grupa III i IV

  dr hab. Danuta Drozdowska

  12:50-13:50

  grupa I i II

  dr hab. Danuta Drozdowska

  14:00-15:00

  grupa V

  dr hab. Danuta Drozdowska

   

  Ćwiczenia z "Fitokosmetyki" będą odbywały się w okresie od 7 listopada 2019 r. do 13 grudnia 2019 r., w Zakładzie Chemii Organicznej, na sali ćwiczeń nr 115/116 (I piętro Collegium Primum) zgodnie z poniższym harmonogramem:

  II grupa

  11:20-14:20

  czwartek

  dr hab. Danuta Drozdowska

  I grupa

  14:20-17:20

  czwartek

  dr hab. Danuta Drozdowska

  V grupa

  8:00-11:00

  piątek

  dr hab. Danuta Drozdowska

  IV grupa

  11:10-14:10

  piątek

  dr Irena Bruzgo
  8.XI., 15.XI., 22.XI., 6.XII.2019 r.

  dr Anna Pućkowska
  29.XI., 13.XII.2019 r.

  III grupa

  14:20-17:20

  piątek

  dr Anna Pućkowska
  8.XI., 15.XI., 29.XI., 13.XII.2019 r.

  dr Irena Bruzgo
  22.XI., 6.XII.2019 r.

   

  UWAGA! Na prowadzącego ćwiczenia należy oczekiwać na holu Zakładu Chemii Organicznej na I piętrze Collegium Primum. Studenci przebierają się w szatni na II piętrze Collegium Primum (przy sali nr 218). Obowiązuje zmiana obuwia!

   

  Na każdym ćwiczeniu obowiązuje znajomość materiału zamieszczonego na stronie internetowej Zakładu Chemii Organicznej.

  Przed pierwszymi zajęciami należy zapoznać się z "REGULAMINEM obowiązującym studentów III roku KOSMETOLOGII (studiów I stopnia) w Zakładzie Chemii Organicznej UMB na zajęciach z przedmiotu "Fitokosmetyka" w roku akademickim 2019/2020", z "Zasadami bezpiecznej pracy w pracowni chemii organicznej" i "Podstawowymi czynnościami laboratoryjnymi" oraz z wymaganiami i instrukcją wykonania ćwiczenia.

   

  Program zajęć oraz materiały do ćwiczeń znajdują się na stronie internetowej Zakładu Chemii Organicznej (w zakładce: Dydaktyka – Kosmetologia I stopnia – Fitokosmetyka):

  https://www.umb.edu.pl/wf/zaklad-chemii-organicznej