• 22.02.2019 Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  O nas

   

  Opiekun koła naukowego:                                        

   

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Profil prac naukowych:

  • Profil prac naukowych oraz stosowane metody i modele doświadczalne, z którymi zapoznają się członkowie koła naukowego znajduje się w zakładce "Nauka".

  • Możliwość odbycia kursu umożliwiającego uczestniczenie w doświadczeniach na zwierzętach.

   

  Aktualni aktywni członkowie koła naukowego:

   1. Aleksandra Kicman  (analityka medyczna, V rok)

   2. Joanna Motyka (analityka medyczna, V rok)

   3. Monika Pinkas  (analityka medyczna, IV rok)

   4. Filip Wojczulis (farmacja, V rok)

   5. Agata Świderska  (analityka medyczna, III rok)

   6. Agnieszka Ruczaj (analityka medyczna, IV rok)

   7. Aleksandra Kaczyńska (analityka medyczna, III rok)

   8. Anita Krawiec (analityka medyczna, III rok)

   9. Justyna Prokopiuk (analityka medyczna, III rok)

  10. Karolina Janiuk (analityka medyczna, III rok)

   

  Wszystkich chętnych pragnących rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie fizjologii, patofizjologii i farmakologii układu krążenia zapraszamy do Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej.

  Informacje o spotkaniach organizacyjnych i naukowych będą zamieszczane na stronie internetowej Zakładu.

  Zapisy do koła naukowego przyjmuje opiekun koła dr n. farm. Marek Toczek.