Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wynagrodzenia w służbie zdrowia. Ile zarabiają lekarze, a ile pielęgniarki?.
 • Wynagrodzenia w służbie zdrowia. Ile zarabiają lekarze, a ile pielęgniarki?.
 • Ostatnia zmiana 28.05.2014 przez Administrator UMB

  Wynagrodzenia w służbie zdrowia. Ile zarabiają lekarze, a ile pielęgniarki?

   

  Pracownicy służby zdrowia mogą liczyć na podobne wynagrodzenia w sektorze publicznym i prywatnym. Lekarze, pielęgniarki i położne otrzymują nieznacznie wyższe pensje w "budżetówce", natomiast diagności laboratoryjni i dentyści w sektorze publicznym zarabiają nawet o 23% więcej niż w prywatnym - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

  Okazuje się, że pracownicy służby zdrowia, biorąc pod uwagę zarobki z umów o pracę, zarabiają w większości bardzo podobnie w sektorze publicznym i prywatnym.

   

  Wykres 1. Zarobki w sektorze publicznym i prywatnym

   

  Opracowanie Sedlak &Sedlak na podstawie: Struktura wynagrodzeń według zawodów
  w październiku 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, 2014

   

  Lekarze wraz ze wzrostem stażu pracy zarabiają średnio coraz więcej i ta tendencja utrzymuje się przez okres nawet 20 lat. Inna sytuacja jest w przypadku dentystów – powyżej ok. 15 lat stażu pracy ich płace są niższe. Pielęgniarki i położne na początku kariery zarabiają na ogół dwa i pół tysiąca złotych i w toku rozwoju zawodowego mogą przeciętnie liczyć tylko na kilkaset złotych podwyżki.

   

  Wykres 2. Zarobki specjalistów o różnym stażu pracy

   

  Opracowanie Sedlak &Sedlak na podstawie: Struktura wynagrodzeń według zawodów
  w październiku 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, 2014

   

  Znaczna większość (ponad 80%) pielęgniarek i położnych zarabia poniżej 3 900 PLN. Około 17% zarabia w przedziale 3 900-5 840 PLN. Prawie nie występują natomiast w tych grupach zawodowych wyższe zarobki. Przeciętnie wyższe są zarobki diagnostów laboratoryjnych oraz dentystów. Największy odsetek wysoko zarabiających jest wśród lekarzy. Tylko 20% zarabia poniżej 3 900 PLN. Zarobki połowy mieszczą się w przedziale 3 900 – 7 800 PLN. Aż 30% z nich zarabia powyżej 7 800 PLN.

   

  Schemat 1. Zarobki pracowników służby zdrowia

   

  Opracowanie Sedlak &Sedlak na podstawie: Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, 2014

   

  Ciekawe wnioski płyną również z analizy wynagrodzeń 20% najlepiej i najsłabiej wynagradzanych specjalistów reprezentujących dane zawody. Najsilniej zróżnicowane są zarobki lekarzy i dentystów. Przeciwnie jest u pielęgniarek i położnych – większość z nich zarabia w stosunkowo wąskim przedziale płacowym. Warto zauważyć zbieżność granicy zarobków najsłabiej opłacanych lekarzy z najlepiej opłacanymi pielęgniarkami i położnymi – ok. 3 800 PLN.

   

  Wykres 3. Najlepiej i najgorzej opłacani specjaliści

  Opracowanie Sedlak &Sedlak na podstawie: Struktura wynagrodzeń według zawodów
  w październiku 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, 2014

   

  Biorąc pod uwagę powyższe dane należy pamiętać, że w służbie zdrowia etat rzadko jest jedynym źródłem przychodu. Specyfika pracy i wynagrodzeń lekarzy wynika w dużej mierze z przepisów, które ograniczają czas pracy, pozwalając równocześnie na kontraktowanie usług medycznych, rozliczanych poza etatem. Dlatego lekarz, poza pensją, ma często dodatkowe wpływy finansowe, płynące np. z dyżurów rozliczanych kontraktowo. Badanie, przeprowadzone przez GUS w październiku 2012 roku, uwzględnia tylko zarobki z umowy o pracę. Daje więc tylko pewien szacunek przychodów w zawodach medycznych.

   

  Źródło: