Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabusy na cykle kształcenia.
 • Ostatnia zmiana 05.10.2023 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Sylabusy na cykle kształcenia

   

  Kierunek i stopień studiów

  Cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akad. 2022/2023

  Cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akad. 2023/2024

  Biostatystyka (studia II stopnia)

  pobierz

  pobierz

  Dietetyka (studia I stopnia)

  pobierz

  pobierz

  Dietetyka (studia II stopnia)

  pobierz

  pobierz

  Elektroradiologia (studia I stopnia)

  pobierz

  aktualizacja z dn. 11.09.2023

  pobierz

  Elektroradiologia (studia II stopnia)

  pobierz

  pobierz

  Fizjoterapia (jednolite studia magisterskie)

  pobierz

  pobierz

  Logopedia z Fonoaudiologią (studia I stopnia)

  pobierz

  pobierz

  Logopedia z Fonoaudiologią (studia II stopnia)

  pobierz

  pobierz

  Pielęgniarstwo (studia I stopnia)

  pobierz

  aktualizacja z dn. 11.09.2023

  pobierz

  Pielęgniarstwo (studia II stopnia)

  pobierz

  aktualizacja z dn. 11.09.2023

  pobierz

  Położnictwo (studia I stopnia)

  pobierz

  aktualizacja z dn. 11.09.2023

  pobierz

  Położnictwo (studia II stopnia)

  pobierz

  pobierz

  Ratownictwo Medyczne (studia I stopnia)

  pobierz

  pobierz

  Zdrowie Publiczne i Epidemiologia

  (studia I stopnia)

  pobierz

  pobierz

  Zdrowie Publiczne (studia II stopnia)

  pobierz

  pobierz

   

  Sylabusy na wcześniejsze cykle kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów są dostępne do wglądu u osoby prowadzącej zajęcia/koordynatora zajęć.