• 03.07.2019 Zakład Biotechnologii

  O Zakładzie

  Kierownik:

  Prof. dr hab. Anna Bielawska

   

  Dane kontaktowe:

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  tel. +48 85748 5701
  fax: 85879 5703
  e-mail: aniabiel@umb.edu.pl

   

   

  Osiągnięcia:

   

  2010 r. - nagroda Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w kategorii najlepszych prac opublikowanych

  w "Acta Poloniae Pharmaceutica"

   

  2015 r. - Podlaska Marka Roku za wynalazek naukowy: "Nowe pochodne oktahydropirazyno[2,1-a:5,4-a']

  diizochinoliny i ich zastosowanie w walce z nowotworami"

   

                    

  2017 r. - Nagrody Naukowe I Stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

   

  17.06.2019 r. - Zakład Biotechnologii decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał patent  na wynalazek pt.

  "Chiralne, czwartorzędowe, N-spiro sole amoniowe i ich zastosowanie"