Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. I Klinika Nefrologii I Transplantologii z Ośrodkiem Dializ .