Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej.