• Ostatnia zmiana 03.03.2021 przez Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

  Lekarski Rok V

   

   

  Ramowy plan zajęć bloku z położnictwa i ginekologii

  Prowadzonego przez Klinikę Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej na roku V WL

  Semestr zimowy 2020/2021

   

  Zajęcia w Klinice Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej  prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych obejmują: sprawdzian wiedzy teoretycznej  oraz udział w obchodach, zbieranie wywiadów, badanie chorych, udział w zabiegach operacyjnych.

  Studenci zobowiązani są do teoretycznego przygotowania się do przedstawionych zagadnień obejmujących ćwiczenia  i seminaria. Tematy seminariów kontynuowane będą w trakcie  ćwiczeń odbywających się w klinice.

  Obowiązuje również znajomość materiału z położnictwa i ginekologii, obejmującego zagadnienia tematów zrealizowanych na IV roku WL.