Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sylabus - Wydział Lekarski.
  • Ostatnia zmiana 16.11.2023 przez Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej

    Sylabus - Wydział Lekarski

    https://www.umb.edu.pl/s,27902/Sylabusy_na_cykl_ksztalcenia_rozpoczynajacy_sie_w_roku_akademickim_2023-2024_