Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. semestr II.
 • Ostatnia zmiana 16.03.2020 przez Zakład Histologii i Embriologii

  semestr II

   

  UWAGA STUDENCI !

   

  Zgodnie z zarządzeniem Rektora UMB do dnia 25.03.2020 nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Wykłady z tego okresu będą wysłane drogą elektroniczną do starosty. Starosta otrzyma również "teoretyczne opisy" części praktycznych. W oparciu o otrzymane materiały, podręczniki i zdjęcia preparatów mikroskopowych dostępne w internecie, proszę narysować preparaty zgodnie z tematyką ćwiczeń. Na chwilę obecną nie planujemy zmiany terminu kolokwiów i egzaminu. W razie pytań proszę o kontakt z asystentami lub kierownikiem Zakładu.