Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Stypendia z własnego funduszu stypendialnego.