Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. MetCircle2020.
  • Polskie Towarzystwo Metabolomiczne

   oraz

   Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

    

   serdecznie dziękują za tak liczny udział w

    

   VII Konferencji naukowej z cyklu „Metabolomics Circle”.

    

    

   Szanowni Państwo,

     

   Dziękujemy bardzo za udział w siódmej konferencji z cyklu „Metabolomics Circle”. To Państwa prezentacje przedstawione w sesjach wykładowych oraz posterowych, wiedza i doświadczenie ekspertów zaprezentowane podczas paneli dyskusyjnych oraz merytoryczna dyskusja słuchaczy z prezentującymi złożyły się na wysoki poziom naukowy naszego spotkania.

    

   Jako organizatorzy włożyliśmy dużo energii w przygotowanie tej konferencji, dlatego bardzo nas cieszy jej pozytywny odbiór, o którym świadczy wiele dobrych słów na temat poziomu naukowego i organizacji jakie od Państwa otrzymaliśmy. Jak już zostało przedstawione podczas zakończenia konferencji, na podstawie oddanych przez Państwa głosów zostali wyłonieni zwycięzcy konkursu na najlepszą krótką prezentację i najlepszy poster.

    

   Klasyfikacja na najlepsze krótkie prezentacje wygląda następująco:

   1. Mielko K. A. - Wroclaw University of Science and Technology.
   "Comparison of microorganisms disintegration methods for metabolomics analysis by using 1H NMR".

   2. Płatosz N. - Polish Academy of Sciences in Olsztyn. 
   "Methylated cyanidin glucuronide is the main anthocyanin compound found in sheep's blood plasma and cerebrospinal fluid after intraruminal administration of chokeberry preparation".

   3. Mierzejewska P. - Medical University of Gdansk. 
   "
   An unusual nicotinamide derivative - 4-pyridone-3-carboxamide ribonucleoside (4PYR) as a novel endothelial toxin and oncometabolite" .

    

   W kategorii najlepszy poster zwyciężyli:

   1. Kulesza T. Mossakowski Medical Research Centre Polish Academy of Sciences.
   "The influence of the diabetic environment on phosphate homeostasis in podocytes".

   2. Brzozowska W. - University of Szczecin. 
   "Biosynthesis of three-dimensional diatomaceous biosilica doped with titanium ions" .

   3. Beszterda M. Poznan University of Life Sciences.
   "Important remarks concerning LC/ESI-MS analysis of biochanin A and prunetin".

    

   Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
    

   Zachęcamy Państwa do nadsyłania do czasopisma Advances in Medical Sciences (IF=2.57, 100 pkt. MNiSW) prac przygotowanych w oparciu o prezentowane wystąpienia ustne lub posterowe. Proszę o zaznaczenie w liście do Redakcji, iż praca powstała na podstawie wyników prezentowanych na Metabolomics Circle 2020, a ponadto prosimy o przesłanie na nasz adres mailowy (metcircle2020@umb.edu.pl) tytułu zgłaszanej pracy oraz informacji kto jest autorem korespondencyjnym. Przygotowane manuskrypty można przesyłać do czasopisma do 31.03.2021 rok. Po przejściu standardowej procedury recenzji, przyjęte do druku artykuły zostaną opublikowane.

    

    Komitet Organizacyjny „Metabolomics Circle 2020”

    

  •