• Publikacje

    

   Z przyjemnością informujemy, iż uczestnicy Konferencji Metabolomics Circle 2020 mogą składać do czasopisma Advances in Medical Sciences (IF=2.570, 100 pkt. MNiSW) manuskrypty przygotowane w oparciu o prezentowane wystąpienia ustne lub posterowe.  Przygotowane manuskrypty należy przesłać do czasopisma do 31.03.2021 rok. Po przejściu standardowej procedury recenzji, przyjęte do druku artykuły zostaną opublikowane. 

    

   Osoby zgłaszające swoje prace proszone są o przesłanie tytułu manuskryptu do organizatorów Konferencji.
    

  •