• 16.11.2020 MetCircle2020

   Galeria

    

   Siódma konferencja z cyklu Metabolomics Circle odbyła się w wersji online na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (4-6 listopada). Wzięło w niej udział kilkunastu ekspertów, w tym z wielu renomowanych ośrodków naukowych z całego świata. Tegorocznym organizatorem było Laboratorium Metabolomiki – Centrum Badań Klinicznych UMB. 

   Konferencja Metabolomics Circle jest cyklicznym spotkaniem naukowym Polskiego Towarzystwa Metabolomicznego. Biorą w nim udział krajowe zespoły badawcze zajmujące się metabolomiką lub zainteresowane tą tematyką oraz zaproszeni goście z zagranicy. Konferencja służy wymianie doświadczeń w zakresie metod analitycznych wykorzystywanych w metabolomice, analizie danych wielkoskalowych oraz aplikacji metabolomiki m.in. w medycynie, biologii czy badaniach żywności. Kluczowym celem tych spotkań jest integracja środowiska naukowego oraz wymiana poglądów i doświadczeń.

   Program tegorocznego wydarzenia obejmował 5 warsztatów, 4 sesje wykładowe, 2 sesje krótkich prezentacji oraz sesję posterową. Ponadto odbyły się 4 panele dyskusyjne w których poruszone zostały praktyczne aspekty prowadzenia badań metabolomicznych, a także tematy związane z zastosowaniem metabolomiki w biomedycynie, łączeniem danych metabolomicznych z innymi rodzajami danych oraz wykorzystaniem metabolomiki w sektorze pozaakademickim. 

   Podczas konferencji wystąpili Światowi liderzy badań metabolomicznych: Coral Barbas (Universidad CEU-San Pablo, Madryt, Hiszpania), Maria Fedorova (Universität Leipzig, Niemcy), Tomaš Čajka (Institute of Physiology CAS, Czechy), Liang Li (University of Alberta, Edmonton, Alberta, Kanada), Hafiz Suleria (The University of Melbourne, Australia) oraz Craig Wheelock (Karolinska Institute, Sztokholm, Szwecja). Wśród wykładowców oraz prowadzących sesje i panele dyskusyjne byli również pracownicy naszej uczelni: Prof. dr hab. Wojciech Miltyk, dr hab. Andrzej Eljaszewicz, dr hab. Wojciech Łuczaj, dr hab. Michał Ciborowski, dr Joanna Godzień, dr Bartłomiej Kałaska, dr Andrzej Małkowski oraz mgr Patrycja Mojsak. W ciągu trzech dni transmisję wydarzenia na żywo w Internecie obejrzało prawie 200 osób, które logowały się zarówno z Polski jak i zagranicy.

    

  •