• Ważne informacje

    

   Po konferencji umożliwiamy wszystkim uczestnikom publikację artykułów opracowanych na podstawie przesyłanych streszczeń w czasopiśmie Advances in Medical Sciences. Przygotowane manuskrypty należy przesłać do czasopisma do 31.03.2021 rok.

    

   W trakcie Konferencji wszyscy uczestnicy mieli możliwość  głosowania za pomocą ankiety na najlepsze prezentacje ustne oraz postery.

    

   Opłaty

   Wysokość opłaty konferencyjnej:

   30 zł- członkowie PTM, studenci (magistranci i doktoranci, za potwierdzeniem statusu)

   50 zł- pozostali uczestnicy

   Studenci i pracownicy UMB zwolnieni są z opłaty konferencyjnej.

    

   Wpłaty należy dokonać na konto UMB:

   Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku

   70 1240 5211 1111 0010 8800 2841

   tytuł przelewu: MetCircle2020

   Potwierdzenie przelewu należy wysłać na adres metcircle2020@umb.edu.pl do dnia 10 października 2020 r

    

  •