• Metabolomics Circle

    

   Konferencja Metabolomics Circle jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym corocznie w ramach Polskiego Towarzystwa Metabolomicznego. Biorą w nim udział krajowe zespoły badawcze zajmujące się metabolomiką lub zainteresowane tą tematyką oraz zaproszeni goście z zagranicy. Konferencja służy wymianie doświadczeń w zakresie metod analitycznych wykorzystywanych w metabolomice, analizie danych wielkoskalowych oraz aplikacji metabolomiki m.in. w medycynie, biologii czy badaniach żywności. Są to spotkania dojrzałych naukowców z młodymi adeptami nauki, a ich kluczowym celem jest integracja środowiska naukowego oraz wymiana poglądów i doświadczeń. 

    

  •