Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Ostatnia zmiana 24.04.2024 przez Zakład Medycyny Rodzinnej

  Aktualności

  Adiunkt dydaktyczny: dr n. med. Alicja M. Ołtarzewska

  Dyżury asystentów:

  Poniedziałek:

  dr n. med. Alicja M. Ołtarzewska    13.00 - 14.00

  dr n. med. Anna Gryko   11.00  - 12.00

  Wtorek:

  dr n. med. Dorota Emilia Bielska   12.00 - 13.00

   

  Szanowni Państwo!

  Indywidualne karty zaliczenia zajęć z Medycyny Rodzinnej należy zdać do sekretariatu Zakładu na koniec bloku.

   

  Uwaga!

  W 2023 roku ukazało się „Repozytorium Medycyny Rodzinnej 2023” pod redakcją Prof. Adama Windaka i Prof. Sławomira Chlabicza

  Wydawca:

  Fundacja Zdrowia Publicznego, ul. Szlachtowskiego 7b/5, 30-132 Kraków, www.fzp.com.pl

  Otwierając link wchodzimy na stronę sklepu.

   

  Pozycja ta jest rekomendowana jako pomoc dydaktyczna – lektura dla studentów V i VI roku WL.

  Studenci zainteresowani nabyciem skryptu mogą liczyć na specjalny 34% upust po podaniu kodu (dostępny w sekretariacie ZMR).

  Koszt zakupu ze zniżką i kosztem wysyłki wynosi 74,74 PLN.

   

  Nauczanie praktyczne w zakresie specjalności wybranej przez studenta

  Potwierdzenie nabytych umiejętności podpisuje lekarz prowadzący zajęcia w Poradni Lekarza Rodzinnego

  1. Posługiwanie się pulsoksymetrią.
  2. Przeprowadzenie diagnostyki różnicowej najczęstszych chorób pacjentów dorosłych.
  3. Planowanie postępowania diagnostycznego, terapeutycznego i profilaktycznego w najczęstszych chorobach pacjentów dorosłych.
  4. Interpretacja badań laboratoryjnych.
  5. Zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie chorób stanowiących najczęstszą przyczynę zgłaszania się pacjentów do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  6. Przekazywanie niepomyślnych wiadomości z wykorzystaniem specjalistycznych protokołów (m. in. SPIKES, EMPATIA, ABCDE).
  7. Rozpoznawanie agonii i stwierdzenie zgonu pacjenta.
  8. Postępowanie, leczenie i rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych i domowych u pacjentów przewlekle chorych.
  9. Zapoznanie się z zasadami pielęgnacji i karmienia noworodka oraz niemowlęcia.
  10. Interpretacja charakterystyk produktów leczniczych oraz krytyczna ocena materiałów reklamowych dotyczących produktów leczniczych.
  11. Planowanie konsultacji specjalistycznych.
  12. Stosowanie indywidualizacji obowiązujących zaleceń terapeutycznych oraz innych metod leczenia wobec nieskuteczności bądź przeciwwskazań do terapii standardowej.
  13. Praktyczna znajomość zasad zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz takich umów finansowanych ze środków niepublicznych.