Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Fakultatywne szkolenia podnoszące kompetencje merytoryczne.
 • Ostatnia zmiana 04.03.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Fakultatywne szkolenia podnoszące kompetencje merytoryczne

  Osoby, które ukończyły obligatoryjne szkolenia i nabyły kompetencje dydaktyczne, cyfrowe i na rzecz zielonej transformacji, będą miały możliwość uczestnictwa  w fakultatywnych formach wsparcia podnoszących kompetencje merytoryczne. Uczestnicy/Uczestniczki samodzielnie zgłaszają propozycje interesujących ich szkoleń, przy czym każda osoba ma możliwość wyboru 1-2 dowolnych szkoleń otwartych. Szkolenia mogą być realizowane w formie on-line lub stacjonarnej (w sali zapewnionej przez Wykonawcę.

   

  Przykładowe szkolenia podnoszące kompetencje merytoryczne:

  • Szkolenie z zakresu mikropigmentacji brodawki piersiowej,
  • Szkolenie z zakresu terapii manualnej punktów spustnych w dysfunkcjach układu ruchu,
  • Szkolenie z zakresu dostępów naczyniowych pod kontrolą USG.

   

  Uczestnikom/czkom fakultatywnych form wsparcia sfinansowane zostaną koszty diet, dojazdów i noclegów.

   

  POWRÓT