• Ostatnia zmiana 22.05.2020 przez Administrator UMB

  Działy Administracji

   

  KANCLERZ UMB

  mgr Konrad Raczkowski

   

  ZASTĘPCY KANCLERZA

   

  Z-ca Kanclerza ds. Technicznych

  dr inż. arch. Jerzy Tokajuk

   

  Z-ca Kanclerza ds. Finansowych - Kwestor

  mgr Joanna Karczewska

   

  Numer konta bankowego:
  Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku
  40 1240 5211 1111 0000 4920 7392 - rachunek NBR stosowany w obrocie krajowym
  PL40124052111111000049207392 - rachunek IBAN stosowany w obrocie zagranicznym
  PKOPPLPW - SWIFT Banku Pekao S.A.