• Ostatnia zmiana 01.04.2021 przez Administrator UMB

    Zastosowanie

    Dostępność testów farmakogenomicznych wraz z analizą profilu genetycznego (jednorazowa w trakcie całego życia na podstawie badania materiału genetycznego uzyskanego z próbki krwi) pozwoli lekarzowi na zindywidualizowanie przepisanych leków. Pacjent zostanie poddany spersonalizowanej terapii, leczenie będzie skuteczniejsze i bezpieczniejsze z mniejszą ilością reakcji niepożądanych na lek.