Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kansainvälinen yhteistyö.
 • viimeinen muutos 27.04.2023 Administrator UMB

  Kansainvälinen yhteistyö

  Kansainvälisen yhteistyön osasto

  Kansainvälisen yhteistyön osasto toteuttaa Bialystokin lääketieteellisen yliopiston kansainvälistymisstrategiaa Tämä tarkoittaa ensisijaisesti UMB:n edistämistä ulkomailla, yhteistyötä ulkomaisten yliopistojen, tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa sekä yhteistyötä Puolan akateemisen liikkuvuuden keskuksen (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) ja muiden tahojen kanssa. Osasto koordinoi myös englanninkielisen koulutustarjonnan kehittämistä ja ulkomaalaisten opiskelijoiden rekrytointia. Se käsittelee myös rahoituksen hankkimista ja ulkopuolisista lähteistä rahoitettujen hankkeiden toteuttamista sekä koordinoi yliopiston Erasmus+ -ohjelmaa, kahdenvälisten sopimusten tekemistä yliopistojen ja sairaaloiden kanssa eri puolilta maailmaa, ulkomaisten akkreditointien hankkimista ja kansainvälisiin sijoituksiin hakemista. Osasto vastaa myös ulkomaanmatkoja koskevien hakemusten vastaanottamisesta ja ulkomaalaisten vieraiden saapumisesta.

  Ulkomaisten vieraiden vierailuihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä kansainväliseen yhteistyön osastoon:

  e-mail: international@umb.edu.pl;

  puh. +48 85 686 53 38 tai +48 85 686 51 78.

   

  Kansainvälistymisstrategia

  Yliopiston senaatti hyväksyi 25.2.2021 MUB:n kansainvälistymisstrategian vuosille 2021-2030. Strategian yleisenä tavoitteena on nostaa yliopistojen kansainvälistymisen tasoa. Kansainvälistymistoimiin kuuluvat muun muassa englanninkielisen opetustarjonnan kehittäminen kaikilla UMB: n tiedekunnilla, ulkomaisten luennoitsijoiden (myös vierailevien professorien) prosenttiosuuden lisääminen, UMB:n tutkijoiden laajempi osallistuminen kansainvälisiin tutkimusryhmiin, kuuluvien English Divisioniin ulkomaisten opiskelijoiden määrän lisääminen, luomaan tehokkaita mekanismeja rahoituksen saamiseksi ulkopuolisista varoista, hankkimaan ulkomaisia akkreditointeja, tehostamaan yliopiston kansainvälistä promootiota ja vahvistamaan sen asemaa kansainvälisellä areenalla, saavuttamaan yhä korkeampia sijoituksia kansainvälisissä sijoituksissa.

   

  Kahdenväliset sopimukset

  Bialystokin lääketieteellinen yliopisto (UMB) tekee tieteellistä ja didaktista yhteistyötä yliopistojen kanssa ympäri maailmaa. MUB on tehnyt jo useita kymmeniä kahdenvälisiä sopimuksia yliopistojen kanssa esimerkiksi USA:sta, Isosta-Britanniasta, Kanadasta, Italiasta, Ranskasta, Saksasta, Suomesta, Ukrainasta, Liettuasta ja Kazakstanista. Sopimukset sisältävät mm. opiskelijavaihtoa, tieteellisen henkilöstön vaihtoa, yhteisiä tutkimus- ja koulutushankkeita sekä tieteellisen verkoston hankkeita.

  Luettelo kahdenvälisistä sopimuksista: https://www.umb.edu.pl/en/wspolpraca_miedzynarodowa

   

  NAWA-projektit

  NAWA eli National Agency for Academic Exchange tukee akateemista vaihtoa ja kansainvälistä yhteistyötä vahvistaakseen Puolan tieteen ja korkeakoulutuksen potentiaalia. Vuosina 2018-2023 MUB on jo toteuttanut useita NAWA:n osarahoittamia hankkeita (tutkimus, promootio, yliopiston potentiaalin lisääminen ulkomailta tulevien henkilöiden maahanpääsyssä). Hankkeiden ansiosta oli mahdollista toteuttaa monia keskeisiä ulkomaisille opiskelijoille, tutkijoille ja vieraille suunnattuja aktiviteetteja mm. kaksikielinen puola-englannin yliopistokampuskylttijärjestelmä, virtuaalinen kävelykierros yliopistossa, myMUB-mobiilisovellus opiskelijoille.

   

  Lataa myMUB-mobiilisovellus ja vieraile yliopistossamme virtuaalisesti

  Kannustamme opintoihin hakeutuneita ja kaikkia yliopistoomme paremmin tutustumaan halukkaita lataamaan mobiilisovelluksen kännyköihiin myMUB.

  Sovelluksen voi ladata aloitussivulta: https://www.umb.edu.pl/fi/mymub-mobiilisovellus

  Pääsy virtuaalikävelylle: http://virtualwalk.umb.edu.pl/

   

  Welcome Centre

  Tervetuloa Bialystokin lääketieteellisen yliopiston opiskelijoille ja ulkomaisille vieraille tarkoitettuun tietopisteeseen. Tarjoamme kattavaa tukea ja apua.

  Kutsumme sinut kansainvälisen yhteistyötoimistoon (Biuro Współpracy Międzynarodowej)- Branickin palatsin oikeaan siipeen, 1 kerroksessa.

  Voit myös ottaa meihin yhteyttä puhelimitse: +48 85 686 51 76 tai sähköpostitse: welcome@umb.edu.pl

  https://www.umb.edu.pl/en/s,21087/Welcome_Centre

  18.11.2019 MUB:n kansainvälisen yhteistyön osastolla aloitettiin Welcome Center. Sen tarkoitus on kokonaisvaltainen palvelu ulkomaisille opiskelijoille, jatko-opiskelijoille ja akateemiselle henkilökunnalle. Welcome Centre-ssä he voivat saada ammattimaista apua toiminnassaan yliopistossa ja Białystokissa.

  Welcome Centre tarjoaa apua esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  - kuinka liikkua yliopistossa,

  - viranomaisasiat

  - asiointi yliopistossa (neuvoja minne mennä ja keneltä kysyä apua; tulkkausapua, jos tietty työntekijä ei puhu englantia)

  - missä kaupunginosassa on hyvä vuokrata asunto päästäksesi kätevästi kampukselle,

  - apua paikan järjestämisessä yliopiston opiskelija-asuntolassa,

  - pankkitilin avaaminen,

  - lääkärikäynnin varaus ja/tai tulkkausapu.

   

  Ulkomaiset akkreditoinnit

  Ulkomaiset akkreditoinnit ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä kansainvälisten koulutusmarkkinoiden kansainvälisen toiminnan laadun vahvistamisessa.

  Yliopiston ulkomainen akkreditointi on vapaaehtoinen prosessi, joka vahvistaa korkeakoulun täyttävän vakiintuneet laatuvaatimukset ja lisää kansainvälistä kilpailukykyä sekä tukee kansainvälistymisen tason nostamiseen tähtäävää toimintaa lisäämällä koulutustarjonnan houkuttelevuutta ulkomailta tuleville opiskelijoille ja tutkijoille.

  Tällä hetkellä Bialystokin lääketieteellisessä yliopistossa (UMB) on mm. seuraavat ulkomaiset akkreditoinnit:

  - ASPIRE - ASPIRE Excellence Certificate of Merit in Student Engagement

  - APHEA – Agency for Public Health Education Accreditation

   

  Opiskelu englanniksi

  Bialystokin lääketieteellinen yliopisto tarjoaa kokopäiväisiä lääketieteen opintoja englanniksi. Lähitulevaisuudessa MUB tulee tarjoamaan lisää opintoja tällä kielellä. Lisätietoja löytyy seuraavasta linkistä:

  https://www.umb.edu.pl/en/admission

   

  Henkilökunnan ja opiskelijoiden ulkomaanmatkojen tuki
  MUB:n opiskelijoiden ja työntekijöiden ulkomaanmatkat hoitaa kansainvälisen yhteistyön osasto. Lisää tietoa:

  https://www.umb.edu.pl/en/dzial_wspolpracy_miedzynarodowej/wyjazdy_zagraniczne

   

  Ulkomainen promootio

  MUB harjoittaa aktiivista promootiota ulkomailla sekä potentiaalisten opiskeluiden parissa että kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Suosittelemme vierailemaan säännöllisesti MUB:n virallisilla verkkosivuilla, joilla julkaistaan tärkeimmät opiskelijoille ja ehdokkaille suunnatut tiedot yliopiston tieteellisestä toiminnasta ja meneillään olevista projekteista.

  UMB promootiovideo

  Promootiokansio

   

  Institutionaalinen yhteistyö

  UMB tekee yhteistyötä keskeisten Puolan korkea-asteen koulutukseen liittyvien toimielinten eli tiede- ja opetus- ja tiedeministeriö, akateemisen liikkuvuuden keskuksen, kansallisen tutkimus- ja kehityskeskuksen, kansallisen tiedekeskuksen, tiede- ja teknologiapuistojen, tieteellisten laitosten ja monien muiden puolalaisten ja ulkomaisten instituutioiden kanssa.

   

  ERASMUS+ Oppimisliikkuvuus

  Huomioithan, että kaikkia Erasmus+ 2021-2027 -ohjelmaan liittyviä asioita lukuvuodelta 2021/22 alkaen koordinoi Kansainvälisen yhteistyön osasto.

   

  Kansainvälisen yhteistyön osaston puolesta hallinnollisista asioista vastaava henkilö on Joanna Zadykowicz.

  Yhteystiedot:

  Erasmus+ -ohjelmatoimisto
  osoite: ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Bialystok, Puola
  huone Nro 209 Branickin palatsin oikeassa siivessä, ensimmäisessä kerroksessa, sisäänkäynti D.
  sähköposti: joanna.zadykowicz@umb.edu.pl
  puhelin: +48 85 686 53 37

   

  Erasmus+ yliopistokoordinaattori

  Prof. tohtori hab. Edyta Zbroch
  Bialystokin lääketieteellisen yliopiston sisätautien ja hypertensiologian laitos
  puhelin: +48 85 740 95 06

   

  Tärkeitä linkkejä:

  Erasmus UMB:ssä

  Kansallinen Erasmus+ -toimisto

   

  ERASMUS+ - strategiset kumppanuudet

  Bialystokin lääketieteellinen yliopisto toteuttaa Erasmus+ -ohjelman hankkeita.

  Olemme avoimia yhteistyölle haettaessa yhteisrahoitushankkeita "Strategiset kumppanuudet" -tyyppisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on toteuttaa ja levittää innovatiivisia ratkaisuja korkeakoulutuksessa. Ota meihin yhteyttä.